Skip to content

Srž komunizma

“Neki to zovu marksizam, ja to zovem Judaizam. "- Rabi Stifen Vajz

Komunizam je religija

Razotkriveno - komunizam je jevrejski

Boljševizam i cionizam kao jevrejski instrumenti

Klub smrti - Judeja i boljševizam

Boljševizam od Mojsija do Lenjina

Skinuta maska komunizma

Marksizam - moderni otrov

Kako komunizam hvata i ubija

Komunizam ili nacionalizam

Cionizam je komunizam

Cionizam je judaizam

Nulta godina

Jevrejski osnivač marksizma:
Komunizam je cionizam i cionizam je jevrejska teokratska globalna diktatura


Iuri Bezmenov: Psihološka ratna subverzija i kontrola zapadnog društva (kompletno)Iuri Bezmenov (alias Tomas Schuman), sovjetski KGB defektor, detaljno objašnjava svoju šemu za proces KGB subverzije i preuzimanja ciljnih društava na predavanju u Los Anđelesu, 1983. godine.

Iuri Bezmenov je bio bivši propagandista KGB-a koji je dodeljen Nju Delhiju, Indiji - i prebegao je na zapadu 1970. godine.

Bezmenov objašnjava svoju pozadinu, neke njegove obuke, i tačno kako se sovjetska propaganda širi u drugim zemljama kako bi podčinila njihove nastavnike, političare i druge kreatore politike na način razmišljanja prikladno sovjetske ideologije.

Takođe detaljno objašnjava cilj sovjetske propagande kao ukupne subverzije druge zemlje i formulu od četiri koraka za postizanje ovog cilja.

On se podseća na detalje kako je pobegao iz Indije, prebegao na zapad i nastanio se u Montrealu kao spiker za CBC.

Imajte na umu segmente počev od oko 14 i 24 minuta u video snimku.

Molimo, kopirajte ovaj video! Hvala vam.