Foto Arhiva


______________________________________________________

Jelena Petrović Njegoš, kćer kralja Nikole sa vođom Rajha u Rimu, 6.5.1938.

______________________________________________________

Kamp za Nemačke izbeglice iz Besarabije i Bukovine u Beogradu, 1940 Za ceo transport bio je zadužen Volksdeutsche Mittelstelle, ogranak SS-a koji je vodio računa o Nemcima van Nemačke. Zemun je bio tranzitna stanica, a u kampu je organizovan kulturni život u skladu sa načelima Rajha.

______________________________________________________

Benito Musolini u obilasku jugoslovenskih vojnika

______________________________________________________

1. do 8. juna 1939. Prvu razglednicu objavio je Herman Hunsinger iz Nirnberga i prikazuje portrete Hitlera sa leve strane i princa regenta Pavla sa desne strane.

______________________________________________________

______________________________________________________

Ministar fon Nojrat u poseti Beogradu. Ministar spoljnih poslova Rajha Konstantin fon Nojrat pozdravlja rimskim pozdravom jugoslovensku počasnu stražu na zemunskom aerodromu, u pratnji predsednika Ministarskog saveta i ministra spoljnih poslova Kraljevine Jugoslavije dr Milana Stojadinovića i ministra vojske i mornarice, armijskog generala Ljubomira Marića. (Glavna svrha fon Nojratove posete Beogradu bila je dobijanje podrške Jugoslavije u slučaju pripajanja Austrije Nemačkoj)

______________________________________________________

Teslina zahvalnost četničkom udruženju 1938. Po sopstvenoj želji, na Teslinoj sahrani u Njujorku 1943. svirana je srpska pesma iz Prvog svetskog rata „Tamo daleko“.

______________________________________________________

Srbi koji učestvuju u maršu na Rim

______________________________________________________

Avgust Majzner (viši vođa SS-a i policije u Srbiji), Dragi Jovanović (gradonačelnik Beograda) i Borivoje Jonić (general i komandant Srpske državne straže) u inspekciji Srpske državne straže, Beograd 1943

______________________________________________________

Četničko nemačka grupa Konrad u Dalmaciji 1944.

______________________________________________________

Četnici sa nemačkim oficirom

______________________________________________________

Sokolski posteri iz Kraljevine SHS

______________________________________________________

Hrvatski Wehrmacht oficir zajedno sa Četnicima

______________________________________________________

Nikola Tesla sa Swami Vivekanandom

______________________________________________________

Srpski Dobrovoljci u borbi protiv boljševizma

______________________________________________________

Italijanski vojnici u Obrovcu 1942. hrane srpske civile i pomažu im

______________________________________________________

Jugoslovenske Zelene Košulje (JRZ)

______________________________________________________

Srbin i Nemac igraju šah u Nemačkoj 1944

______________________________________________________

Srpska Delegacija u Nemačkoj

______________________________________________________


Nazad na Sataninu Biblioteku