Korijen i Porijeklo Istinskog Satanizma


Posle višegodišnjeg istraživanja Satanizma, otkrili smo da je porijeklo Satanizma na Dalekom Istoku. Kada neko krene istraživati Satanizam, često će se susresti sa Zapadnim Okultizmom. Zapadni okultizam je korumpirana i inficirana Jevrejska Prljavština. Gotovo sve u Zapadnom Okultizmu ima svoje korene na Dalekom Istoku.

Zapadni okultizam je pun Jevrejskih slova, numerologije, anđela i drugih prljavština. Naši prvobitni Bogovi koji su nam dali duhovno znanje su blasfemirani i ožigosani kao monstrumi samo kako bi se u što večem broju smanjila stopa znanja i sposobnosti kod ljudi. Kada sve ovo pratimo od svog porekla na Dalekom Istok, Imena Naših Bogova na Sanskritu su poštovana i održavana onako kako to i zaslužuju. Ime ”Satan” što na hebrejskom znači neprijatelj, na Sanskritu [Drevnom Jeziku sa Istoka] znaći ”ISTINA” i ”BOG KREATOR”. NARAVNO, ljudi od laži smatraju ISTINU kao njihovog smrtnog neprijatelja. Satan naravno na Engleskom jeziku znaći; grijeh, Tet i finalno Nun. Hebrejski se čita s desna na lijevo [unazad od engleskog].

Ako neko treba da sumnja u ovo, samo pogledajte gornja slova u hebrejskom rečniku, i naći ćete da se prevodi kao “neprijatelj” i “zloduh/Đavo”. Takođe bih željela da dodam ovde u odgovoru na dezinformacije [sama sam ovo pogrešno protumačila, misleći da je sljedeći prevod imalo veze sa Hatha yogom, dok nisam studirala hebrejski], neki tvrde da postoji razlika između “Satana” i “Ha Satana” te da su to dva različita karaktera. “Ha” na hebrejskom znači “the.” Dakle, u prevodu, imamo neprijatelja [Satan] i THE neprijatelja [HA Satana] i ništa više. Dodala bih ovu informaciju ovom članku s obzirom na pitanja koja su se odnosila na to tokom godina na e-grupama JoS-a.

Civilizacija nije počela na Bliskom Istoku kao što smo učeni da vjerujemo. Sumeria, Egipat i druge drevne civilizacije stekli su svoje Duhovne sposobnosti i učenja kao i okultna znanja sa Dalekog Istoka. Moderno izdanje Knjige Necronomicon; u predgovoru, čak i priznaje da ovaj tekst ima svoj poreklo na Sanskritu. Svako ko je upoznat sa Sanskritom može vidjeti da je to tačno kao i mnoge riječi i imena u toj knjizi.

Satanista Heinrich Himmler je znao istinu o našem duhovnom poreklu sa Dalekog Istoka, i stoga poslao ekspediciju u Tibet, gde su Nemci bili vrlo dobro primljeni. Ekspedicija se vratila sa oko 30 tibetskih budističkih monaha u Berlin, svi su umrli u grupnom ritualnom samoubistvu u proleće 1945. godine, sa padom Trećeg Rajha.

Istinski Satanizam može se naći u Kundalini [Zmijskoj] Jogi i lijevo-nastrojenom Tantrom. Na nesreću, kao i sve ostalo, bilo je nekih korupcije u gore pomenutim disciplinama, gde je jevrejski alat Hrišćanstvo umješalo svoje prste, ali većina vas koji su posvećeni Satanu osjetit će istinu u osnovnim doktrinama. Sticanje znanja znači izbacivanje šljama.

U svojoj opsesivnoj i neumornoj potrazi za svjetskom dominacijom i uzimanjem mjesta Našeg Pravog Tvorca poznatog kao Satana, Jevreji su koristili sve u njihovoj moći da unište, perverzuju i korumpiraju svo Istinito Duhovno Znanje. Masovno ubistvo svećenika i mudraca, sistematično uništavanje kroz infiltraciju, bilo koje i sve istaknute okultne Narodne Organizacije poput Masonstva, [što je sada još jedan alat za jevrejski komunizam], ostavljajući dug trag ubistava i laži prekrivenu njihovom smrdljivom kosher korupcijom. Krajnji rezultat je komunizam, što je konačno uklanjanje svih duhovnih / okultnih znanja iz Narodnog stanovništva, dok jevrejski gospodari preuzmu poziciju “Boga”.

Pripremajući se za sve ovo, gotovo svaka stranica Judeo / Hrišćanske Biblije na njoj ima reč ‘Jevrej’ ‘Jevreji’ i / ili ‘Izrael’. Njihov program zasnovan je na uzimanju imena, mesta, važnih datuma kao i koncepte od naroda trudeči se za njihovo zamenjivanje sa svojim fiktivnim likovima, arhetipovima i oštećenim učenjima, da nas razoružaju Duhovno. Oni koriste te laži da tvrde da su oni bili osnivači svake religije, civilizacije i duhovnih učenja, najveća je njihova laž ta gdje tvrde da si izabrani od Boga. “Većina toga je takođe subliminalna. Ekskluzivne jevrejske škole gdje Jevreji uče da se raspravljaju i steknu znanje koje im je potrebno za uništiti narode, zovu se “Šivas”. Ime je ukradeno iz muške moći za Kundalini, naziv ženskog dijela moći je Šakti. Drugim rečima, mozak koji usmerava Spiritualnu moć da se manifestuje na određeni način na materijalnom planu. Oni koji su ovde upoznati lako mogu da vide vezu.

Mnogi udžbenici, čak i na nivou koledža, tvrde da je judaizam najstariji od religija, što je LAŽ!!! Vrhunski primjer korištenja fiktivne istorije je Palestina. Dobili su Palestinu samo putem LAŽI!! Od tada, Palestinski ljudi su stradali strašno. Nikada nije bilo mira na sredini Istoka zbog uspostavljanje banditske države Izrael. Ove laži su dale jevrejskom narodu posebne povlastice i istoriju na koju NEMAJU pravo.

Okultna snaga je u svima nama. Ukidanjem ovog znanja i ostavljanjem istog samo za njih, Jevreji mogu prokleti koga oni odaberu ostavljajući žrtvu bespomoćnu bez bilo kakvog Spiritualnog znanja. Čak su se i hvalisali o tome u Protokolima naučenih starijih Siona, izjavljuvajući da auru koju su postavili oko svog naroda, tako da kada se sranje stvarno ostvari među svim narodima, [boreći se jedni protiv drugih zbog jevrejskog podsticaja] njihovi ljudi će biti zaštičeni. Hrišćanstvo ne samo da uklanja duhovno znanje i zamenjuje je jevrejskim laži, ali i samopovređuje i samo-omalovažava ljude korištenjem energije svojih vernika. Ovaj moćni jevrejski alat mora biti uništen, inaće će na snagu ustupiti jevrejski komunizam što se lako može videti u biblijskoj poruci u celini i u propovedima fiktivnog Nazarena [Isusa].

Jevrejski rabin je jednom rekao da je hebrejsko slovo “Vau” koje je u njihovoj numerologiji šest, također predstavljen kao slovo “w“. WWW [World Wide Web of the Internet] je jednak “666”, dok su taj broj jevreji okarakterisali kao “Zver“. Informacije na internetu se ne mogu kontrolisati. Ovo će biti njihovo poništenje.

Na kraju, treba da se napomenu neke vrlo važne informacije koje se tiču istočne nauke koju sada zbog interneta imamo na raspolaganju. Kao i većina svih, većina onoga što danas imamo infestirana je sa hrišćanskim lažima, stoga je važno napomenuti da je “Novo Doba“ [New Age] ništa drugo do hrišćaninizovani Paganizam i vještačenje. Prilikom istraživanja Kundalini joge i Tantre leve ruke, osoba može videti suštinu, simbole, mantre, reči, tehnike odnosno Satanistički temelj i suštinu ovde.

Najvažnija stvar koju osoba može da učini prilikom čitanja i izučavanja bilo šta od joge jeste da sva joga koju danas imamo preko interneta, jeste ništa drugo nego čista korupcija i zamjena zarad uklanjanja Spiritualnmosti, jer Jevreja je strah Narodskih Moći, stoga će učiniti sve kako se “Zmaj ne probudi“. Ali Satan je tu, Naš Bog i Njihov Glavni Strah i trepet, njihov Nepobjeđeni Neprijatellj koji je Neuništiv. Ne postoje ‘Zakoni’ kao takvi. Sve sranja korumpiranih doktrina ogledaju se uzdržavajući se od jedne hrane, poštovanje određenih vrlina, nedostatka želje i odreda i srodnih, ne samo prljavština, već vrlo štetnih savjeta u mnogim pogledima. Pored toga, to “odsustvo želje” koja se nastavlja na mnogim istočnim učenjima [koja su bila oštećena odnosno koja su došla sa kršćanskom prljavštinom], to samo može se vidjeti kao čisto sranje i laž. Ukupno odsustvo želje = smrt. Ako neko zapravo nema želje, onda nema svrhu ni meditirati, nema svrhu jačanja, poboljšavanja samog sebe, kao što ne bi tražio prosvjetljenje. U tom slučaju on ili ona bi bili mrtvi. Ova lažna učenja su tu da se razoružaju i spriječe one koji stiču moć iz navedenih disciplina i koji znaju da ga koriste. Koristeći svoje moći u Crnoj ili Bijeloj Magij, to je ono čega se neprijatelji najviše plaše. Zbog toga su ova učenja korumpirana. Što se tiče odsustva želja, jedina istina u tome je ako verno izvršite određene vežbe, ovo će umanjiti žudnju za određenim stvarima ili je potpuno uništiti, poput slučaja kod ovisnika.

Pravo zalaganje Lijevog Puta Tantre jeste da se život živi u punom sjaju i zadovoljstvu dok radite na prosvjetljenju kroz meditacije i znanje – to je Satanistički način. Mnoge knjige o jogi protive jedni drugima, što otkriva korumpirane informacije. Morate otvoriti svoj um i biti spremni pročitati sve, na Satanistički način, tako da znate prepoznat i izbacit šljam koje je crkva lažnih Bogova stvorila zarad porobljavanja ljudi.

Pri napredovanju kao individue [Ovo se govori iz iskustva] :

Jedino što je relevantno za ove discipline jeste KONZISTENTNA PRAKSA, i ništa više. Suština ovih učenja je sve o razvijanju moći uma i duše, koje su otvorene svima u univerzumu. Ne morate da živite svoj život po određenim zakonima. Energija radi ono što je rečeno. Jedina stvar koja je potrebna je tačno znanje. Znanje o tome kako da ostavarite cilj i kako da postanete najmoćnij prema onoliko koliko moćni možete biti.

Kao Satanisti, mi radimo prema:

VEĆINA UČENJA I DOKTRINA DREVNIH RELIGIJA SU KORUMPIRANA. IGNORIŠITE IH. VJEŽBE, KAO ONE U HATHA YOGI I KUNDALINI YOGI, VJEŽBE DISANJA, BORBENE UMJETNOSTI, itd, SU JOŠ JEDNE VAŽNE STVARI KOJE SU VRLO SNAŽNE U PODIZANJU TAKOZVANE VJEŠTIČJE MOĆI, VRILA, ČIJA. OVO JE SUŠTINA SATANIZMA.

ŽELJE je ključ za rad efikasnog “Vještičarstva”. Kada naši umovi i duše ojačaju zbog rada kroz meditaciju, jogu i mantru, ono što želimo se manifestuje u našem životu čak i bez ikakvog rada ili Rituala. Ovo se sve govori iz iskustva mnogih Satanista. SAMO ŽELJE će to donijeti, ako je neko dovoljno moćan.

 

© Copyright 2009, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457