NEPRIJATELJSKE LAŽI O DEMONIMA: QlippothSva kleveta protiv Demona i Bogova Pogana dolazi samo od Židova i Abrahamskih programa. Svi izvori koji tvrde da su Demoni zli su židovski. Demoni su se borili protiv Židova zato što su Židovi napadali poganske kulture i time njihov plan da pretvore čovječanstvo u Bogove. Kao rezultat, sve informacije koje su prije postojale o Demonima i bile su točne su namjerno skrivene. Iako postoji veliki broj dokaza čak i dan danas o tome koliko su naši Drevni Bogovi bili dobro (bili su nazivani Demonima), velika većina neprijateljske kontrole novina, medija i akademije i okultne literature namjerno je sakrila ovo znanje od javnosti.

Te laži koje se konstantno ponavljaju su ugrađene u veliki broj okultnih tekstova koji su imali svoj izvor i podrijetlo u židovskoj nauci, literaturi i misticizmu. Svi krivovjerni tekstovi i netočne metode prilaska Demonima imali su židovske autore ili su bazirani na židovskim izvorima, dolazeći iz glavnih programa protu-Demonske zlouporabe poput Islama, Kršćanstva i Judaizma. Riječ „Qlippoth“ znači 'Ljuštura' na Hebrejskom. Ono koji su upoznati sa iskrivljenim materijalom Left Hand Patha biti će upoznati i sa ovim židovskim konceptom koji uvijek prikazuje Demone kao izvore tame, smrti i uništenja. To je jedino židovsko stajalište na temu i sve je čista kleveta.

Thomas Hobbes, neslavni židovski Rabin, jasno objašnjava izvor ovoga i priznaje zločine Židova u kleveti Bogova ne-Židova (pogana). Objašnjava kako su Židovi napadali Demone svojom biblijskom i židovskom nauku, pretvarajući ih u čudovišta i bacajući ih u uvrede i kulturalno oskvrnuće.20 Nadalje, većina 'znanja' o 'Demonima' puta lijeve ruke ima svoju jezgru u onome što se naziva 'Qlippoth' ili 'veo negativnog postojanja', lažno učenje koje je stvorio Rabin Isaac Luria.

Iz ovih laži nastao je krivi konsenzus iskrivljenih praksi i krivovjernih meditacija, poput 'Qlippothskog Drva' i drugih židovskih gluposti. Isaac Luria je samo nastavljao židovsku tradiciju, koja nije ništa drugo nego protu-Demonska tradicija. Riječ 'Demon' je zapravo vrlo pozitivna riječ.

Cijela priča Biblije je samo židovska kulturna reakcija puna mržnje usmjerena na Bogove Pogana i njihove kulture i nacije. Sve najbolje, najljepše i najmudrije kulture svijeta su pod stalnim napadom u bibliji, skupa sa njihovim Bogovima koji su bogovi Pogana. Biblija nije ništa nego knjiga mrže protiv pogana i njihovih bogova. Naravno da su Židovi u tim rukopisima također sadržavali i iskrivljene verzije znanja i mudrosti ukradenih od ljudi koje su toliko otvoreno napadali.

Rabin Luria stvorio je sve laži i klevete o Demonima kao 'mrtvim ljuskama' i 'praznim ljušturama' koje 'žive u područjima zla' i ostale beskrajne laži. Ovaj čin omalovažavanja bogova u 'qlippoth', ova bolesna umotvorina je izmišljena u 16. stoljeću nakon progona Židova iz Španjolske. To je dakako bio veliki udar njihovoj zajednici, pa je Luria napisao 'qlippoth' tražeći odgovor na Židovsko pitanje, „Ako je Bog dobar, zašto postoji zlo?“.

Nažalost, zbog židovskog utjecaja, sve što je LHP imao kao informacije o ovome su mišljenja i laži stvorene od strane Židova. Na temelju ovih laži, mnogi ljudi su si uništili živote ili u najboljem slučaju ne napredovali nigdje duhovno, dok su istovremeno ostali odvojeni od Bogova i bili povezani samo sa židovskim lažima i netočnim mišljenjima.

Židovi su napadali ne-Židove stoljećima, a pogotovo naše Poganske Bogove. Katolička Crkva, Kršćanstvo, Komunizam i mnogi drugi programi su samo različita lica Židovskog carstva.

Osim ovoga, Židovi su bili potpuno slobodni da DIKTIRAJU i GOVORE svima što je Satanizam, što je 'zlo' i tako dalje. Židovi uvijek zauzimaju pozicije autoriteta sa kojima onda naređuju ne-Židovima.

Autoričina poenta u pisanju ovoga je da mnogi ljudi sa interesom za Satanizam nažalost nailaze na ovu židovsku laž ispunjenu ekstremnim krivovjerjem protiv naših bogova. Mnogi od njih kroz meditaciju istražuju te tvorevine i imaju grozna iskustva. Ovo židovsko smeće nema nikakve veze sa našim Bogovima. Bogovi vole pogane i tretiraju ih pozitivnu, dokle god pojedinci rade isto. S druge strane Demoni mrze Židove zbog njihovih napada tijekom stoljeća. Ovo je otvoreno izraženo u židovskoj nauci. Ako imate interes za Bogove, ne smijete im nikada prići kroz laži židovskog naroda. Ne samo da njihove tehnike ne rade, nego su sastavljene od lažnog znanja i krivovjerja koje može ozbiljno naštetiti onima koji su zavedeni da probaju te metode.

Radost Satane pruža ljudima točnu i pristojnu metodologiju pristupanja Demonima.


_____________________

Treći paragraf

"Thomas Hobbes, Leviathan" [3][Book IV, CH 45-46]

_____________________

 

© Copyright 2019, 2021, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457

Nazad na Demoni, originalni prehrišćanskih paganski bogovi

Razotkrivanje hrišćanstva