Video Arhiva

______________________________________________________

Dolazak kneza Pavla u Berlin

______________________________________________________

Nemački vojnici pomažu srpskim seljacima oko drva za Božić.

______________________________________________________

Nemačka vojska ulazi u Vršac, 1941

______________________________________________________

Srpski dečak i nemački vojnik (podoficir) u Srbiji

______________________________________________________

Srpski seljaci u Crnoj Gori dočekuju 7. SS Princ Eugen diviziju nakon što su ih oslobodili od komunističkih partizana. Vide se zastave Kraljevine Jugoslavije i zastave Nemačke, meštani na kraju pozdravljaju nemačke vojnike rimskim pozdravom. Jun 1943. godine

______________________________________________________

Milan Stojadinović - snimci

______________________________________________________


Nazad na Sataninu Biblioteku