Magijska Evokacija i Invokacija


Postoje dva načina prizivanja entiteta ili rada sa energijom: «Evokacija» i «Invokacija». Spiritualna evokacija je prizivanje entiteta bio on Demon, duh, preminula osoba, ili elemental da se prikaže izvan operatora. Kada se radi sa energijom, energija je uvijek izvan operatora i nikad unutar njegovog/njenog tijela. Sa evokacijom, nikada nema direktne veze i konekcije.

Invokacija je prizivanje duha unutar sebe. Biće zapravo ulazi u tijelo operatora. Primjer je invokacija Demona i Demon govori kroz operatora koristeći njegov/njen glas za komuniciranje. Često, kada se to dogodi, pojedincu se glas može promijeniti, može postati dublji, grublji, ili drugačiji u nekom pogledu. Tijekom seanse, medij često može producirati supstancu zvanu «ektoplazma» da pruži blještav materijal da bi se evocirani duh mogao vidljivo manifestirati. Ovo je forma invokacije jer postoji direktna veza između duha i medija.

Postoji mnogo različitih bića. Jedna stvar koju sam naučila je da sa Demonima Satane, kada uđu u nas; nikada nam neće nauditi na nikakav način. Mi smo uvijek osviješteni i potpuno svjesni. Kada govore kroz nas, mi smo svjesni toga što govore i rijetko se bilo što forsira. Pojedinac ne iskusi rupe ili «propušteno vrijeme» kao što to iskuse oni koji invociraju anđeoska bića. Anđeli se često prerušavaju u Demone. To su entiteti koji nisu od Sotone i kada ih se pozove unutra (obično su to anđeli ili srodna vrsta) oni će napraviti štetu osobi koja ih je prizvala a individua neće imati sjećanje na događaj. Imat će nestalo vrijeme i vjerojatno ostale probleme.

Satana je donositelj znanja. On nema razloga učiniti bilo kome da zaboravi nešto ili gubljenje memorije da bi sakrio nešto. Ljudi koji se miješaju sa anđelima ili ostalim astralnim entitetima koji im nisu poznati mogu imati te probleme, i tada naravno, neznanjem i glupošću krive Satanu.

Neki Demoni dođu i vole se igrati. Jednom kada je autorica bila na poslu, kolega joj je pokazao fotografiju djevojke. Osjetila je kako Demon ulazi u mene i rekao joj je «idi naprijed». Počela ju je čitati. Kolega se iznenadio njenoj točnosti. Naravno, to je bio Demon prijatelj koji je govorio kroz nju.

Najpristupačniji tekstovi o činima i magiji, zbog manjka znanja (duhovno i magijsko znanje je uklonjeno i uništeno od Kršćanske crkve), ne samo da daju krive informacije, nego instrukcije koje mogu biti vrlo opasne u radu sa crnom magijom, koristeći smrtnu energiju i ostale destruktivne sile.

Postoji velika razlika između evokacije i invokacije. Kada invociramo energiju ili dušu, mi stvaramo vezu do energije ili duše kroz sebe. Očito, ako pojedinac koristi destruktivnu ili smrtnu energiju, to može biti vrlo opasno. Invokacija također uključuje građenje energije sa dušom pojedinca i otpuštanje kroz pojedinčevu auru/ili čakre. To stvara vezu do žrtve.

Većina crno magijskih čini koje ne uspiju je zbog pogrešaka samoga maga. Postoje i drugi razlozi za neuspjelu crno magijsku čin kao što je žrtvina jaka aura koja može skrenuti sa negativne energije; žrtva je pod moćnom duhovnom zaštitom (ako je pojedinac pod zaštitom Sotone, ništa ga/ju ne može dodirnuti) ili je loš tajming od strane maga. Ima još razloga, ali ovi iznad su najčešći.

Čak i bijela magija kod izlječivanja može izazvati probleme u magu invocira energiju prije nego ju upotrijebi. Svaki put kada se energija invocira, moćna veza se stvara. Očito, nitko se zdravog razuma ne želi spojiti sa bolestima.

Ako mag radi sa novcem, osobnom moći ili nekom drugom pozitivnom aplikacijom energije, tada je invokacija poželjna. To također ide i sa ljubavnim činima i sa radom požude.

Pojedinac mora znati razliku u radu sa činima, jer ne znanje i pogrešni rad od gore može donijeti čin nazad ili mogu doći drugi ne željeni rezultati.

Na primjer - Evokacija Smrtne Energije: 
Napredni mag bi trebao biti upoznat sa ovom energijom. Smrtna energije prevladava u mrtvačnicama, grobljima, mjestima gdje su se ratovi vodili, gdje su se masakri dogodili i drugim mjestima smrti. Energija je siva, tužna, i depresivna. Mag bi trebao ući u trans, okružiti se energijom, ali *NE* ju uzeti u svoje tijelo. Mag bi trebao biti direktan koristeći energiju i vizualizirati ju u kugli ili drugom obliku. Energija bi se trebala sabiti u manju i manju kuglu ili drugu formu moći. Formirana energija se može širiti ili sabiti ovisno o magovoj volji kako da to dostavi žrtvi. Ako se dostavlja u žrtvine čakre, energija bi se trebala jako suzbiti, pa eksplodirati, ili šireći se na ulazu u žrtvino tijelo. Ako je energija skupljena i namijenjena žrtvinoj auri, energija bi se trebala proširiti da pokrije cijelu auru. Varijacije se mogu koristiti po osobnim pogodnostima.


NAZAD NA GLAVNU STRANICU SATANISTIČKE MAGIJE

 

© Copyright 2005, 2006, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457