"NEMA BOGA SEM MENE, ZNAJUĆI OVO, KO SE USUĐUJE DA OBOŽAVA LAŽNE BOGOVE KURANA I BIBLIJE?"
- SATANA (QU'RET AL-YEZID)

AŽURIRANJA SAJTA - 18/July/2023

Latest Post From Our Online Forums: Pluto Entering Aquarius: First Signs Of Satan's Era

"Tama je svjetlost okrenuta naopačke" - Beelzebul

SPIRITUALNI SATANIZAM

DOBRODOŠLI
SATANA
SPIRITUALNI SATANIZAM
PRAVI KORENI SATANIZMA
POSVEĆENJE SATANI
DEMONI; DREVNI PAGANSKI BOGOVI; ISTINSKI BOGOVI ČOVEČANSTVA
MEDITACIJE
SATANISTIČKA MAGIJA
SATANSKE DOKTRINE
SATANSKE PROPOVEDE
SATANSKA ETIKA
RAZOTKRIVANJE HRIŠĆANSTVA
SMRT, & ŽIVOT POSLE SMRTI I PAKAO
SATANISTIČKI SIMBOLI
SATANISTIČKI RITUALI
I SLAVLJA
SATANINA BIBLIOTEKA
Postoje razni redovi Satanizma. Sveštenstvo Radost Satane je Spiritualni Satanizam.

Satanizam nije "hrišćanska izmišljotina".

Satanizam je prethodio hrišćanstvu i svim drugim religijama.

Satanizam nije u vezi sa sablasima, goblinima, vampirima, čudovištima za Noć veštica ili drugim srodnim entitetima.

Satanizam nema veze sa "zlom".

Satanizam nije "reakcija" na Hrišćanstvo.

Satanizam nema veze sa smrću.

Pravi Satanizam je o uzdizanju i jačanju čovečanstva, što je bila namera našeg Pravog Tvorca (Satane).

Mi znamo Satanu tj. Lucifera kao stvarno biće.

Mi znamo da je Satana Pravi Otac i Bog Kreator čovečanstva.

Poštujemo zakon.

Mi znamo da je biblijski Jahve/Jehova izmišljen entitet, a ljudi koji stoje iza ove laži i koji je nameću su prave varalice čovečanstva i gospodari laži. Očigledne su mnoge kontradikcije u hrišćanskoj Bibliji. Na ovom sajtu otkrivamo ovu knjigu kao rad Jevreja koji koriste okultne moći kako bi je promovisali masama i kako bi izazvali strah u svrhu masovne kontrole nad ljudima.

Mi NE PODRŽAVAMO krvna ili žrtvovanja živih bića u ni jednom obliku. To je čin Judeo/Hrišćana kao što i piše u njihovoj Bibliji: Ponovljeni Zakon 12:27: -

"Prinesi žrtve svoje paljenice, meso i krv, na žrtveniku Jahvea, Gospoda Boga svog; krv pak od drugih žrtava tvojih prolij na žrtvenik Jahvea, Boga svoga, a meso pojedi."

Satanizam je originalna religija čovečanstva. Satanizam se bazira na drevnim religijama koje su postojale puno pre Judaizma, Hrišćanstva i Islama.

Hrišćanstvo je bila reakcija na originalne Paganske religije, označene kao Satanizam. Satana znači "neprijatelj/protivnik" na hebrejskom, jeziku Jevreja. Ako čitate informacije koje sadrži ovaj sajt videćete da ćemo dokazati ovo.

Hrišćanstvo je izmišljeno da bi uklonilo spiritualno i okultno znanje (moć uma) od populacije i da postavi tu moć u ruke par "izabranih", na štetu čovečanstva. Moći uma i duše su više nego stvarne. Jevrejima je lako kontrolisati i manipulisati onim ljudima koji ne veruju ili su nesvesni okultnih/duhovnih moći. Vratićemo tu moć u naše ruke i osloboditi se!

Izvorni Bogovi (Demoni) su lažno predstavljeni kao monstrumi i žigosani kao "zli", kako bi se od čovečanstva sakrilo spiritulno znanje. Zbog toga, čovečanstvao se drastično degenrisalo kako spiritualno tako i intelektualno.

Spiritualni Satanizam snažno podržava sva učenja, znanja, analizu i slobodu misli.

Spiritualni Satanizam podržava separaciju crkve od države. Satanisti ne nameću silom Satanizam nikome nikada.

Spiritualni Satanizam priznaje nauku i mi znamo da sve što je okultno/nadprirodno ima racionalno naučno objašnjenje. Mi znamo da je čovečanstvo bilo opasno unazađivano u ovoj oblasti zahvaljujući obmani Judeo/Hiršćanstva i njihovim neumornim napadima na nauku kroz vekove.

Mi praktikujemo Meditacije Moći, da spiritualno napredujemo i uzdignemo sebe. Meditacije Moći su onoliko suštinski važne za ljudsku dušu koliko je i hrana suštinski važna za ljudsko telo. Zmija, simbol Satane, predstavlja vatrenu kundalini snagu smotanu na dnu kičme, koja nakon uzdizanja transformiše ljudski um i dušu na mnogo veći nivo shvatanja i sposobnosti. Ovo je pravo značenje "Uzdizanja Zmije". Simbol Zmije takođe predstavlja DNK spiralu života.

Mi radimo direkno sa Satanom. Svaka osoba koja je voljna i puna poštovanja može imati lični odnos sa Satanom. Nema posrednika u Spiritualnom Satanizmu; Sveštenstvo postoji samo zbog savetovanja, podrške i organizacije.

Mi dobijamo svoja uverenja, praksu i veliki deo organizacije direktno od Satane. Predugo su neprijatelji Satane mogli da diktiraju laži vezane za Satanu i Satanizam. Te laži su bile osnova zločina od kojih Jevreji profitiraju. Pravi Satanizam je bio aktivno i revnosno potiskivan vekovima i mnogi iz neznanja veruju u laži vezane za Satanu i ponašaju se po njima.

Spiritualni Satanizam voli i poštuje život. Satana nas prihvata onakve kakvi jesmo, ali nas vodi da napredujemo tako da evoluiramo na viši nivo, u svakom smislu. Spiritualni Satanisti su slobodni da žive svoj život onako kako izaberu, odgovornost odgovornima. Živimo po prirodnom zakonu i ohrabrujemo svakoga da razvije sebe do svog punog potencijala.

Mi sami "spašavamo" svoje duše, za razliku od Hrišćana koji čekaju da im neko treći lažno "spasi" duše. Satanizam se zasniva na pravoj transformaciji i napretku duše kroz Meditacije Moći. Isus je izmišljeni entitet, čiji je identitet ukraden od raznih razapetih paganskih bogova, (kao na primer Odin koji je bio obešen na drvetu). "Hrist" je ništa više do oruđe za držanje čovečanstva pod kontrolom Jevreja. Nazarećanin se koristi u hrišćanskim misama/liturgijama i služenjima kao zamena za krvnu živu žrtvu, što otkriva njihove prave namere. Ovo ima veoma jak duhovni/okultni uticaj na energiju ljudi, o tome smo pisali u detalje na stranici "Razotkrivanje Hrišćanstva".

Judeo/hrišćanska religija je izopačena podvala čovečanstvu katrastrofalnih proporcija. Jer da bi podvala uspela treba postojati manjak znanja od strane žrtve. Hrišćanska religija aktivno potiskuje znanje i slobodu misli, ohrabrujući ljude da budu robovi, i nikad ne podržavaju ili uče bilo šta za boljitak ili napredak čovečanstva. Suprotno od priča kako je Nazarećanin lečio ljude; Satana uči nas kako mi možemo da izlečimo sami sebe i izvodimo takozvana čuda, koristeći moć naše sopstvene duše.

Kroz jačanje nas samih, mi stičemo samopouzdanje, samopoštovanje i stičemo spiritualni uspeh i nezavisnost.

Spiritualni Satanizam ne postavlja granice u razvitku moći uma zvanih "veštičarstvo" ili "magija". Mi znamo za pravdu i kao što je neko ko vežba borilačke veštine vičan u korišćenju Dim Maka i drugih aspekta fizičke borbe, Spiritualni Satanisti su vešti u korišćenju Crnih Umetnosti "magije", ako ih ikad budu trebali za odbranu ili osvetu. Ljudi koji su nesvestni ovih moći su nemoćni protiv moći onih koji ih koriste.

Spiritualni Satanizam neće ni na koji način tolerisati zlostavljanje duhova koje je opisano u klasičnim grimoarima. Zbog ovih jevrejskih grimoarima koje su ljudi masovno koristili, Demoni su vekovima bili pod napadima sa naše planete, i ova velika neprijateljska energija je stvarala energetsku barijeru koja bi (delimično) sprečavala Demone da stupe u kontakt sa nama i da nam pomognu. U poslednjih par decenija, mi smo žestoko uništili ovu neprijateljsku barijeru i svako ko koristi metode kruga od devet stopa i imena "Jehove" priziva sebi lično uništenje. Demoni su naši prijatelji i sa poštovanjem i naklonosti u prizivanju kroz Satanu, mi težimo da uspostavimo uzajamno koristan odnos sa njima.

Spiritualni Satanizam se zalaže za individualnost, slobodu i nezavisnost.

- Satana nije varalica čovečanstva. Njegovih sledbenika je malo i on nema potrebe za obilnim bogatstvom, moći i kontrolom kako bi zadržao svoje sledbenike.

Pročitajte više o Satanizmu
ZA ONE KOJI SU
NOVI U SATANIZMU
DECA I TINEJDŽERI ZA SATANU PRIDRUŽITE SE SATANINOJ VOJSCI JoS RITUALI NAPREDNI SATANIZAM IZJAVE, ESEJI I
ČLANCI ČLANOVA
SVEŠTENSTVO KOVENI ČLANSTVA,
E-GRUPE
LINKOVI STARI JoS RITUALI RAZOTKRIVANJE ISLAMA RAZOTKRIVANJE KABALE PRAVI HOLOKAUST TREĆI RAJH; GNEZDO SATANIZMA I SLOBODE SMRT KOMUNIZMA

Hrišćanske crkve imaju milijarde dolara. Da bi Satanizam napredovao, potreban je novac. Služba Radosti Satane može učiniti mnogo više sa resursima. Donirajte za promociju i unapređenje Satanizma danas!

DONIRAJTE ZA ŠIRENJE I NAPREDAK SATANIZMA