Naše E-Grupe

Članstvo u našim E-Grupama je otvoreno i besplatno za svakoga. Nećemo zahtevati nikakve uplate za vaše članstvo, niti ćemo zahtevati uplate za bilo koje znanje koje ćete steći kod nas. U Satanizmu NE postoji ikakvih posrednika između vas i Satane, vaš odnos sa Satanom je vaša lična stvar, i nas ne trebate da smatrate ikakvim posrednicima. Mi nećemo zabadati noseve u vaše privatne živote. Mi naše članove poštujemo, kao i njihove personalne živote i njihovu sopstvenu privatnost. Satanina reč je za nas iznad svega ostalog. Satana je insistirao Sveštenstvu da svo duhovno znanje koje budemo davali MORA da bude besplatno i otvoreno za svakoga. Kao što smo gore napomenuli, nikakav novac nećemo da zahtevamo za bilo šta, doniranje je opcionalno, i taj novac se neće koristiti u ikakve lične koristi i svrhe.

Ako imate pitanja, slobodno ih postavite u internet grupama, ali veoma vas ohrabrujemo da pre toga pomno pročitate informacije na našem websajtu. Previše ljudi zapostavlja lično izučavanje. Satana je donosilac i davalac znanja. Niko ne može napredovati u Satanizmu bez znanja. U internet grupama je to očigledno u izjavama onih sa ozbiljnim nedostatkom znanja. Bićete u stanju da razlučite istinu od laži ako nađete vremena za proučavanje i vaš sopstveni napredak. To će vam takođe pomoći u rešavanju ovakvih stvari u svakodnevnom životu. Pre nego što se učlanite molimo vas pročitajte izlistana pravila na glavnoj strani svake grupe/grupa kojoj želite da pristupite, i budite sigurni da ste ih razumeli.

Molimo vas da budete svesni da ima dosta neprijateljskih infiltratora u našim grupama. Neki od njih će tvrditi da su "Satanisti", dok će promovisati stvari totalno suprotne Satanizmu, kako bi stvarao zbunjenost među novim ljudima. Administratori na grupama uglavnom uvek znaju ko je infiltrator i često ćete videti upozorenja za određene osobe.

Takođe, molimo vas da budete oprezni oko vaših privatnih informacija, ne samo kod nas nego generalno na internetu. Širenje vaših podataka nije pametan potez.


KLIKNITE OVDE DA UĐETE NA NAŠE FORUME 

© Copyright 2008, 2010, 2013, 2015, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457