Sveštenstvo Radosti Satane

Prvosveštenica Maxine Dietrich
[Osnivačica Sveštenstva]

Prvosveštenik Hooded Cobra 666 A Portal For Main Satanic Websites

Prvosveštenik Micama Gmicalzoma      Truth of Satan 666

Prvosveštenica Zildar Raasi    Exposing Islam: Program of Death

Prvosveštenica Shannon      Blacks For Satan Website - The Satanic Black Community -

Prvosveštenica Myla Limlal   Alegria De Enki - Alegría de los Ministerios de Satanás [Español]
Alegria De Enki - Alegría de los Ministerios de Satanás [Español] Internet Archive

Prvosveštenik Lucius Oria     Oriental Satanic Alliance


Odgovoran za sajt na Srpsko-Hrvatskom; Serbon (kontakt na [email protected])

Zahvaljujemo se mnogim divnim i dugoročnim članovima, kojih ima mnogo i koji su izuzetno važni i odgovorni za unapređenje Satanizma.