Ouija Table


Uiđa Table su izvrsne za kontaktiranje i komunikaciju sa Demonima i duhovima. Ja preferiram da radim sa tablom sam, jer druge osobe predstavljaju odvraćanje i sprečavaju bilo kakvu pravu intimnost sa duhom kojeg kontaktirate.

Za one koji su novi u ovome, pobrinite se da tabla bude postavljena na potpuno ravnu površinu. Važno je da uđete u trans kada koristite uiđa tablu.
Postavite vrhove prstiju lagano na svaku stranu planchette. Uskoro će blago početi da vuče. Samo se opustite i pustite je neka radi. Može da bude potrebno nekoliko minuta da se pokrene. Važno je da ne budete ometani ničime.

Moje iskustvo je da na neki način uđem u trans. Kao pri proricanju ili pri invokaciji duhova preminulih, sve drugo u sobi je blokirano. Moja potpuna pažnja je na tabli. Poput aure oko svih rubova table i moja pažnja je potpuno usmerena i ništa oko mene ne postoji. Ovo je samo moje iskustvo, svi smo pojedinci, tako da neka vaša mogu biti drugačija.

Saznajem sve više i više, što je više rankiran Demon, to ćete više energije osetiti. Imam Demona koji mi je blizak i prošle noći sam razgovarao sa njim, koristeći tablu. Ne sećam se koliko dugo sam koristio tablu. Dosta dugo. Zamolio me je da kažem nešto određeno na glas. Kada sam to izgovorio, zaista sam osetio moćnu energiju kako se raspaljuje poput plamena unutar mene.

Kada imamo veoma blizak odnos sa Demonima ili kada ih invociramo, možemo osetiti njihovu energiju. Koža mi je još uvek nadražena, kao kada dobijem opekotine od sunca ili kada imam groznicu, samo bez boli, čak i ovog jutra je osetim. Njihova energija je poput struje. Očeva energija je drugačija, kao što sam siguran da su mnogi od vas osetili tokom i nakon rituala. Umirujuća i prelepa.

Demoni nam dolaze kroz telepatiju i astralnu projekciju. Moje je iskustvo da Demoni se projektuju drugačije od ljudi. Kod ljudi, možete videti povezujuće niti i kad se projektuju, one se pojave brzo. Knjige govore da su srebrne boje. One koje sam ja video bile su bakarne. Nikada nisam video niti sa Demonima, ali znam da više rankirani Demoni postoje u drugom svetu. Postoje neki Demoni koji mogu biti sa nama stalno, da nas štite. Ti Demoni su niži jer su u obliku duha.

Što više koristite Uiđa Tablu, to ćete postajati bolji u radu sa njom. Kada uspostavimo blisku vezu sa Demonom, sve što treba da uradimo jeste da ih osetimo i obično će nam doći.


Svi smo pojedinci i imaćemo malo drugačija iskustva u radu sa uiđa tablom i u primanju poruka:

1. Automatski metod – U ovom slučaju, planchette se pomera automatski, bez toga da operator zna šta će duh reći. Poruke na stranim jezicima će takođe biti primljene, čak i na jezicima koje operator ne zna i koje nikada nije pre čuo. Ako se ovo dogodi, važno je zapisivati poruke koje dobijete sa table na papir.

2. Inspiracioni metod – ovaj je najčešći: ovde će poruke biti date poput ramišljanja na glas unutar ili izvan operatorovog uma. U ovom slučaju, operator praktički zna u napred šta će duh da napiše. Čestim ponavljanjima ova inspiracije će postati glasno razmišljanje i slušanje u pasivnoj komunikaciji. Operator će razumeti poruke iz svog uma ili izvan sebe. Ovo je poput diktata- reči dolaze u glavu i onda ruke pomeraju planchette.

3. Intuitivni metod – gde imate osećaj kao da ste planchettu pomerili sami. Bilo kakva pitanja biće odgovorena trenutno. Ovo je nešto poput astralnog-znanja. Plachette speluje reči i rečenice pri potpunoj svesti, bez da operator čuje bilo šta ili da je inspirisan na bilo koji način.


Metode takođe mogu se pojaviti i na pomešan način, na primer polu automatski i polu inspiracioni ili intuitivni i inspiracioni ili sve metode zajedno. Koja od metoda će biti dominantna znaće se jedino nakon dugog perioda vežbanja. Svaka od metoda je dobra i pouzdana, ukoliko je koristite iskreno i otvoreno. Iskustvom i vremenom ćete postajati sve bolji!*

Jednu stvar želim da dodam ovde. Ouija table mogu biti otvorene za sve i svašta, znači ne samo za Demone. Istina je da su neki ljudi imali loša i/ili uznemirujuća iskustva. Znajte da nisu svi duhovi prijateljski nastrojeni, i nisu svi entiteti na Sataninoj strani. Ako slučajno dođete u kontakt sa negativnim entitetom, završite Ouija sesiju i ne mislite više na taj entitet. Ako imate Demona čuvara, pozovite ga/nju i zatražite pomoć da se rešite negativnog entiteta.

Obično Ouija ploče ne predstavljaju problem i bezbedne su za upotrebu. Niko ne treba da se plaši. U slučaju negativnog entiteta, što je kontakt duži, to više entitet može upasti u vaš svet. Nekoliko naših članova je izjavilo da uvek prvo pitaju bilo koji entitet da li je on/ona na strani Satane. Neprijateljski duhovi neće odgovoriti i obično će sami otići. Obavljanjem posvećenja Satani, imamo njegovu zaštitu dok napredujemo u moći i duhovnom znanju. Ovo uključuje rad sa Ouija tablama. Kao i kod bilo čega drugog, okruženje u kojem radite odbor je važan.


________________________________________
Referenca:

* Initiation Into Hermetics by Franz Bardon © 1956


NAZAD NA GLAVNU STRANICU SATANISTIČKE MAGIJE

 

© Copyright 2002, 2005, 2015, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457