Ljudske žrtve u Bibliji


I prinesi žrtve svoje paljenice, meso i krv, na oltaru Gospoda Boga svojega; krv pak od drugih žrtava tvojih neka se prolije na oltar Gospoda Boga tvojega, a meso jedi.

Peta Mojsijeva 12:27


Judeo/hrišćanska biblija je puna krvnih žrtava – LJUDSKIH krvnih žrtava. Većina hrišćana se oslanja na ono što njihov propovednik ima da kaže i/ili su previše lenji da bi sami čitali i proučavali. Koliko ljudi se trudi da ZAISTA RAZMIŠLJA?? Pored eklatantnih ljudskih krvnih žrtvovanja za Jehovu, krvoproliće za krvoprolićem odvijalo se pod upravom i naredbama ovog krvoločnog entiteta u vidu brojnih ratova i drugih nehumanih dela.

Paganski sveti tekstovi i sveti spisi zamenjeni su ovom jevrejskom izmišljenom i napisanom prljavštinom. Nema ničeg duhovnog u tome, samo ubistvo za ubistvom, ne razlikuje se od Holivuda pod kontrolom jevreja i njegovog naglaska na nasilju, krvoproliću i ubistvima bez kraja.

Od ljetine svoje i od žitkih stvari svojih nemoj se zatezati da prineseš prvine; prvenca između sinova svojih meni da daš.

Druga Mojsijeva 22:29


Zato im i ja dadoh uredbe ne dobre i zakone kroz koje neće živjeti. I oskvrnih ih darovima njihovijem što propuštahu kroz oganj sve što otvori matericu, da ih potrem, da poznadu da sam ja Gospod.

Jezekilj 20:25-26


I oskvrnih ih darovima njihovijem što propuštahu kroz oganj sve što otvori matericu, da ih potrem, da poznadu da sam ja Gospod.

2. Samuilova 21:6


I dade ih u ruke Gavaonjanima, a oni ih objesiše na gori pred Gospodom; i sva sedmorica pogiboše zajedno; a biše ubijeni prvijeh dana žetve, u početku ječmene žetve. A Resfa kći Ajina uze vreću, i prostrije po stijeni u početku žetve dokle ne pade na njih dažd sa neba, i ne dadijaše pticama nebeskim da padaju na njih danju ni zvjerima poljskim noću.

2. Samuilova 21:9-10


Kada se sedam muškaraca hladnokrvno ubiju da bi se Jehova smirio u nadi da će okončati glad, to se može nazvati samo ljudskom krvnom žrtvom!

Još krvnih ljudskih žrtava:


Četvrta Mojsijeva 31:25-39 ....

I šesnaest tisuća duša ljudskih, a od toga dio Gospodu trideset i dvije duše.
Četvrta Mojsijeva 31:40

Odlomak ispod je preuzet iz "Priručnika o jevrejskom znanju" Nathana Ausubela ©1964; strane 302-303


„Jeftah, jedan od vladarskih sudija nakon osvajanja Kanaana, žrtvovao je svoju jedinu kćer Bogu Izraela u proslavi vojne pobede nad Amoncima; Samuilo „videlac“ je na žrtvu posekao telo Agaga pred Bogom; David, osetljivi pesnik, kralj je predao sedam Saulovih sinova Gavooncima „da ih obese Bogu“.

A kad se vraćaše Jeftaj kući svojoj u Mispu, gle, kći njegova izide mu na susret s bubnjima i sviralama; ona mu bijaše jedinica, i osim nje ne imaše ni sina ni kćeri. Pa kad je ugleda, razdrije haljine svoje i reče: ah kćeri moja! vele li me obori! ti si od onijeh što me cvijele; jer sam otvorio usta svoja ka Gospodu i ne mogu poreći. A ona mu reče: „oče moj, kad si otvorio usta svoja ka Gospodu, učini mi, kako je izašlo iz usta tvojih, kad te je Gospod osvetio od neprijatelja tvojih, sinova Amonovijeh“. Još reče ocu svojemu: učini mi ovo: ostavi me do dva mjeseca da otidem da se popnem na gore da oplačem svoje djevojaštvo s drugama svojim. A on joj reče: “idi. I pusti je na dva mjeseca, i ona otide s drugama svojim i oplakiva djevojaštvo svoje po gorama.” A kad prođoše dva mjeseca, vrati se k ocu svojemu; i on svrši na njoj zavjet svoj koji bješe zavjetovao. A ona ne pozna čovjeka. I posta običaj u Izrailju


Sudije 11:34-39

U Sudijama 11:37; Njegova ćerka kaže: „ostavi me do dva mjeseca da otidem da se popnem na gore da oplačem svoje djevojaštvo s drugama svojim.“ Ovde se vidi da jehova želi device kao žrtvu.

Kanibalizam:


Te ćeš u tjeskobi i u nevolji kojom će ti pritužiti neprijatelji tvoji jesti plod utrobe svoje, meso od sinova svojih i od kćeri svojih, koje ti da Gospod Bog tvoj. Čovjek koji je bio mek i vrlo nježan među vama prozliće se prema bratu svojemu i prema miloj ženi svojoj i prema ostalijem sinovima, koji mu ostanu, Te neće dati nikome između njih mesa od sinova svojih koje će jesti, jer neće imati ništa drugo u nevolji i tjeskobi, kojom će ti pritužiti neprijatelj tvoj po svijem mjestima tvojim. Žena koja je bila meka i vrlo nježna među vama, koja od mekote i nježnosti nije bila navikla stajati nogom svojom na zemlju, prozliće se prema milome mužu svom i prema sinu svom i prema kćeri svojoj, I posteljici, koja izide između nogu njezinijeh, i djeci koju rodi; jer će ih jesti krišom u oskudici svakoj od nevolje i od tjeskobe, kojom će ti pritužiti neprijatelj tvoj po svijem mjestima tvojim. Ako ne uzdržiš i ne ustvoriš sve riječi ovoga zakona, koje su napisane u ovoj knjizi, ne bojeći se slavnoga i strašnoga imena Gospoda Boga svojega,

Peta Mojsijeva 28:53-58


Mada, ljudska krv za jehovu nije dovoljna. On želi i životinjsku.

Druga Mojsijeva 20:24


„GOSPODU” treba SVAKA KAPLJICA krvi!

Svaki koji bi jeo kakovu krv, neka se istrijebi iz naroda svojega. Treća Mojsijeva 7:27

Kad dođete u zemlju Hanansku, koju ću vam ja dati da je vaša, pa kad pustim gubu na koju kuću u zemlji koju ćete držati, Onda onaj čija je kuća neka dođe i javi svešteniku govoreći: čini mi se kao da je guba na kući.
Treća Mojsijeva 14:34-35

(Ovde jehova traži žrtve za ono što on sam izazove? Bilo bi smešno da nije tužno..)

Još više instrukcija jehove za prinošenje krvnih žrtvi:

Druga Mojsijeva 23:18 Druga Mojsijeva 24:4-8 Druga Mojsijeva 29:10-31 Treća Mojsijeva 1:1-17 Treća Mojsijeva 7:1-5 Treća Mojsijeva 7:14 Treća Mojsijeva 14:49-57 Treća Mojsijeva 8:14- 32 Treća Mojsijeva 9:1- 24 Treća Mojsijeva 14:1- 5 Treća Mojsijeva 14:12-28 Treća Mojsijeva 23:12-21 Četvrta Mojsijeva 19:1- 7 Isus Navin 10- Masovni Genocid Sudije 1:1- 18 Opet masovna ubistva Sudije 3:27- 31


Ovo se nastavlja i nastavlja. Ponavljanja beskrajnih masovnih ubistava i krvoprolića. Reč "KRV" se koristi iznova i iznova. Mislili biste da bi sve ovo bilo tako očigledno.

Svi moramo imati na umu, Nazarećanin je bio najveća ljudska žrtva; takođe „jedi njegovo telo i pij njegovu krv“ se ponavlja tokom skoro svake hrišćanske mise/liturgije širom sveta, i ovo ojačava ovu misaonu formu, držeći mnogo ljudi pod jevrejskom magijom.NAZAD NA PRAVI HOLOKAUST