Tora i Krvne Žrtve

Pišemo ovaj članak jer smo siti beskrajnog niza ljudi koji snimaju video zapise i prave veb stranice koji razotkrivaju jevrejsko ritualno ubistvo s’ jedne, a s’ druge strane, podržavaju hrišćanstvo, Bibliju, Nazarećanina i krive sve ovo na Satanu. Neki od ovih autora su zapravo jevreji i znaju šta rade u pokušaju da za sve okrive Satanu i paganske Bogove. Većina ovih ljudi koji veruju u sve to (uglavnom hrišćani), su ili previše lenji, nemotivisani ili im nedostaje neophodna inteligencija da zaista pročitaju jevrejsku Toru onakvu kakva je, tj. Stari Zavet. Čitava Tora je prepuna uputstava jevrejskog boga o tome kako se pravilno vrši žrtvovanje žive krvi, i za hrišćane koji pokušavaju da se opravdaju u vezi sa Novim Zavetom i „Isusom“, „Isus“ je primer ljudske krvi - žrtvovanog deteta.

Pored ove duboke gluposti, čini se da ovim budalama, koji toliko podržavaju toru a ne talmud, ne pada na pamet da je Talmud zapravo rabinski komentar Tore. A šta je Tora uopšte? Tora je prvih pet knjiga Starog Zaveta Biblije koje hrišćani nonstop promovišu. Tako je - STARI ZAVET. Iste stare izmišljotine koje njihovi sveštenici i propovednici svake nedelje ponavljaju po svojim hrišćanskim crkvama. Kao što smo već rekli, opseg gluposti nije šokantan. Takođe, ti hrišćani bili bi u potpunoj konfuziji da treba da pokažu gde je tačno u svojoj Bibliji Satana ikada pomenuo, a kamoli zahtevao, BILO KOJE žrtve, a kamoli živu krvnu žrtvu! Ipak, oni ga za to neprestano optužuju, jer to stvara smetnju. Stalno ponavljamo, svaki ružni čin i atribut judeo/hrišćanskog „boga“ okrivljen je na Satanu, ali malo ko može videti dalje od ovoga. Retko ko od hrišćana počinje da razmišlja.

Još jedna stvar koju želimo da dodamo ovde je kako hrišćani i drugi srodne budale sve izvrću. Jedan eklatantan primer na koji smo naišli bila je izjava o tome kako su jevreji koristili imena paganskih bogova, poput Baala, dali su primer osnivača hasida Ba'al Shem Tov. Ovo ime za znači „gospodar dobrog imena“. Ovo ima veze sa okultnim moćima. To nema nikakve veze sa paganskim Bogom Baalom. „Na hebrejskom reč ba'al znači„ muž “ili„ vlasnik “i povezana je sa glagolom koji znači posedovanje, za muškarca, svršetak braka. Reč„ ba'al “se takođe koristi u mnogim hebrejskim frazama koje označavaju i konkretno vlasništvo, kao i posedovanje različitih kvaliteta u ličnosti. " 1 Baal takođe, kao što smo gore pomenuli, znači „gospodar“, tako da ova reč zaista ima veoma širok pojam. S obzirom na ekstremno bogohuljenje i ocrnjivanje paganskog Boga Baala u Goetiji [Mali Solomonov ključ], zdrav je razum da jevreji ne bi dali nikakvu predanost ovom paganskom Bogu, niti bilo kom paganskom Bogu. Sve reference koje pokušavaju da tvrde da su jevreji obožavali paganske Bogove samo zbunjuju čitaoce. Vlastitim istraživanjem smo otkrili da je Baal drugo ime za filistejskog Boga Velzevula. Beskrajno jevrejsko bogohuljenje na Velzevuba trebalo bi samo po sebi dati izjavu o tome koliko su jevreji mrzili ovog paganskog Boga.


Citat direktno ispod je sa veb stranice „Bible Hub“, članak o Baalu:

Dakle ... šta jevrejska Tora ima da kaže u vezi sa žrtvom žive krvi? Za one od vas koji sumnjate, toplo vas ohrabrujemo da sami istražite, jer na internetu postoje brojne kopije jevrejske Tore.Priča o jevrejskom liku Abrahamu koji je hteo da žrtvuje svog sina Isaka, kako mu je naredio taj njihov vanzemaljski bog, je eklatantan primer da njegova volja, bez sumnje, kako se priča, ukazuje da to nije ništa izvan norme, niti da je ovo bio samo nekakav neobičan zahtev. S obzirom na Abrahamovu neupitnu spremnost, ovo otkriva da je ovaj čin žrtvovanja ljudskog deteta bio uobičajen (kod jevreja).
________________________________________________________________________

Reference:
NAZAD NA PRAVI HOLOKAUST