Hrišćanska Liturgija/Misa


Zbog vekova žestokog potiskivanja duhovnog znanja, većina ljudi ne samo da nije svesna, već i ne može da vidi određene istine. Ovo je neprijateljski način osvajanja; stvaranjem slabe tačke na duši, gde se duhovno razoružava; takozvano 'šesto čulo' nedostaje većini ljudi, a kod mnogih drugih potpuno je odsutno.


Milioni nesrećnih ljudi su i bili su prevareni hrišćanskim i muslimanskim programima; kojima je jedina namera da unište duhovno znanje i zamene ga lažima sa ciljem uništenja čovečanstva i svakog drugog živog bića na ovoj zemlji. Judeo/hrišćanska Biblija zabranjuje svojim vernicima moć uma tj. veštičarenje, tako da niko ne može da prozre očigledne laži koje su tu svakog dana.

Jevreji koji su po prirodi paraziti oduvek su koristili nejevreje kao svoje duhovne domaćine; hraniti se od nas... ne razlikuje se od vanzemaljskih sivih koji koriste svoju kolekciju duša da se hrane (energijom) od njih. Mnogi od vas su već upoznati sa „jevrejskim ritualnim ubistvom“. Za vreme jevrejskih praznika, vrhunski rabini će otimati nejevrejsku decu i koristiti ih u svojim ritualnim žrtvovanjima. Dete odvode u tajnu zadnju sobu sinagoge, vezuju za krst i muče do smrti krvlju isceđenom iz četiri ugla (ruke i noge), dok je dete još živo i svesno, a onda ovu krv ritualno piju rabini. Ovaj gnusni čin se ponavlja vekovima i zbog toga su jevreji trpeli beskrajne pogrome [gde su nejevreji masakrirali cela sela jevreja], bili su nasilno proterani iz skoro svih zemalja sveta, osim iz SAD, i bili omraženi do krajnosti od strane svake paganske rase. Ovo je samo jedan zločin jevreja... Mogli bismo nabrajati u nedogled o zločinima koje su jevreji počinili, ali svrha ovog članka je kako se sve ovo povezuje sa hrišćanskom misom/crkvenom službom. Za više informacija o ovom jevrejskom ritualu:


Jevreji koji su po prirodi paraziti oduvek su koristili nejevreje kao svoje duhovne domaćine; hraniti se od nas... ne razlikuje se od vanzemaljskih sivih koji koriste svoju kolekciju duša da se hrane (energijom) od njih. Mnogi od vas su već upoznati sa „jevrejskim ritualnim ubistvom“. Za vreme jevrejskih praznika, vrhunski rabini će otimati nejevrejsku decu i koristiti ih u svojim ritualnim žrtvovanjima. Dete odvode u tajnu zadnju sobu sinagoge, vezuju za krst i muče do smrti krvlju isceđenom iz četiri ugla (ruke i noge), dok je dete još živo i svesno, a onda ovu krv ritualno piju rabini. Ovaj gnusni čin se ponavlja vekovima i zbog toga su jevreji trpeli beskrajne pogrome [gde su nejevreji masakrirali cela sela jevreja], bili su nasilno proterani iz skoro svih zemalja sveta, osim iz SAD, i bili omraženi do krajnosti od strane svake paganske rase. Ovo je samo jedan zločin jevreja... Mogli bismo nabrajati u nedogled o zločinima koje su jevreji počinili, ali svrha ovog članka je kako se sve ovo povezuje sa hrišćanskom misom/crkvenom službom. Za više informacija o ovom jevrejskom ritualu:

Jevrejsko ritualno ubistvo
Jevrejsko ritualon ubistvo 2


Postojao je naslov knjige koju sam zabeležila (piše Maxine Dietrich – Prvosveštenica Satane) na polici u javnoj biblioteci; napisao je jevrejski rabin, a naslov je bio 'Ti ćeš se obogatiti'. Ovo je takođe u Bibliji. Ovaj naslov se odnosio na jevreje. Skoro svi su svesni neverovatnog materijalnog bogatstva, uspeha i moći koje je ova rasa imala vekovima. Ovo direktno proizilazi iz njihove zloupotrebe okultne moći, a sve ovo direktno se vezuje za Hrišćanstvo.


Kao što smo mnogo puta ranije pomenuli, judeo/hrišćanska Biblija je knjiga jevrejskih veštičarenja. Stihovi, njihovi brojevi i tako dalje. Da bi se to znalo, mora se znati kako vradžbine, reči moći, a pre svega, podsvest i moći uma deluju da bi se namere operatera manifestovale u stvarnosti.

Kao i kod većine jevrejskih radnji, podsvest se koristi za uspostavljanje neophodne podsvesne veze za uspostavljanje energetske veze. Čovek mora znati o vradžbinama i moćima uma da bi ovo razumeo. Zbog toga Biblija nejevrejima zabranjuje i radi na tome da nas odvrati od bilo čega zaista duhovnog... „ne dozvoli da veštica živi“ i druge gluposti o „gorenju u jezeru ognjenom“ itd.

"Jedi me... Popij me."


Celokupna tema hrišćanske mise/liturgije je simulacija ljudske žrtve. Većina ljudi ovo ne može da vidi, niti su toga svesni jer im je um zazidan. Nazarećanin sa svakom misom/liturgijom biva razapet u krvnoj žrtvi jevrejima (ovo se dešava energetski). Setite se beskrajnih ponavljanih fraza koje je sveštenik koristio da bi se uspostavila veza: „Ovo je telo Hristovo“, a zatim i onu glupu malu pričesnicu...gde vernik jede to „telo Hristovo“. Sada znamo da je Nazarećanin prikovan na taj krst; četiri ugla, ne razlikuju se od nejevrejske dece koju jevreji koriste u svojim žrtvama. Ovo stvara neophodnu vezu koja podstiče energiju za jevrejska ritualna ubistva, donoseći uspeh jevrejskoj rasi, posebno ogromnom materijalnom bogatstvu jevreja.


Svaka hrišćanska misa/liturgija, ovi isti stihovi se ukopavaju u umove svih prisutnih ljudi, iznova i iznova:


„One noći kad je bio izdan, uze hleb i dade vam zahvalu. Prelomi hleb, dade ga svojim učenicima i reče:
Uzmite ovo svi i jedite: ovo je telo moje koje će se predati za vas“.


„Kad se završi večera, uze čašu. Opet vam dade hvalu, dade čašu svojim učenicima i reče:


Uzmite ovo svi i pijte iz njega: ovo je čaša krvi moje“.


Vidite li povezanost? LJUDSKA ŽRTVA!


Da bi stvorili potrebnu distrakciju i zbunili svoje žrtve, jevreji su se uvek pretvarali da ih progone Hrišćani. Oni se pretvaraju da su u suprotnosti sa Hrišćanstvom. Cela Biblija ima ili reč „Jevrej“, „Jevreji“ „Izrael“ i srodno, napisanu na skoro svakoj stranici i sa svim ovim, jevrejski narod i njihovi patrijarsi su počašćeni i uzvišeni. Biblija prati podsvesnu temu u kojoj su jevreji i njihov bog jehova više puta pobeđivali nejevreje (pagane) u Starom Zavetu. Posle svega ovog osvajanja i porobljavanja, na scenu stupa Nazarećanin, dugo očekivani jevrejski mesija. Jevrejin od rođenja do smrti; za više o ovome:

Jevrejski nazarećanin


Jevrejski nazarenski lik je izmišljen iz koncepta, koncepta zmijolike moći veštica. Da biste pročitali ceo članak o ovome:

Isus Hrist


Opet, da bi rad uspelo u mnogim slučajevima, mora postojati neka vrsta energetske veze u umu žrtve. Većina hrišćana ne vidi da je jehova od početka bio „ubica i lažov“. Novi Zavet nastavlja sa Nazarećaninom koji je tada postao ljudska žrtva...ubijen i žrtvovan jehovi, ubojitom, krvožednom i sadističkom „ocu“. Na svoj uvrnut način, ovo se prevodi u ubistvo dece. Pošto je um deteta u mnogim slučajevima prazna ploča, deca su glavne žrtve. Hrišćanstvo je poznato po tome što pleni decu, kao i anđeli i, naravno, prljavi jevreji. Oni znaju da mogu sasvim slobodno da koriste energiju dece, jer postoji mali ili nikakav duhovni/energetski otpor.


Zatim, poslednja stvar sa svim ovim je „drugi Hristov dolazak“ koji je u stvari još jedna prevara osmišljena da kanališe nejevrejske duhovne energije i verovanja kroz masovni um kako bi dolazak PRAVOG jevrejskog mesije postao stvarnost.


Citat iz jevrejskog Talmuda:


Simeon Hadarsen, fol. 56-D: "Kada dođe Mesija, svaki Jevrejin će imati 2800 robova."


Video ispod [koji toplo preporučujem svima da pogledaju] nije ništa novo i otvoreno razotkriva jevreje i kako oni zloupotrebljavaju okultnu moć, moć sugestije i podsvest da bi uspostavili podsvesnu vezu kako bi manifestovali svoje delovanje u stvarnosti. Pucnjave su bile u cilju uspostavljanja kontrole oružja. Mnogi ljudi, kao što je autor video snimka dole na linku, nemaju pojma o jevrejskoj moći, koja se hrani i usmerava energijom koju obmanuti sledbenici hrišćanskog programa obezbeđuju svojim jevrejskim gospodarima.

Video vezan za tekst iznad


Jevrejska zloupotreba okultnih moći ima svoje korene u njihovoj gematriji. 911 je primer ovoga. Svi znamo šta se desilo 9/11, tj. 11. septembra. Izračunajte 9+11. Jedan saradnik mi je pre nekoliko godina pokazao kako se novčanica od 20 dolara može presavijati na određeni način tako da se na njenoj zadnjoj strani pojavljuju kule bliznakinje iz kojih diže dim. Potražite ovo na internetu. Iznenada, nakon incidenta sa 911, starija verzija novčanica od 20,00 dolara gde ste ih tako mogli saviti, povučena je iz opticaja. Nahranili su javnost pričom da ih je „previše lako falsifikovati“. I tako, nestali su veoma brzo, pošto je previše ljudi znalo kako da ih saviju. 20 je inače najčešća valuta koja se koristi i cirkuliše u SAD.


Drugi primeri uključuju predsednička ubistva. Uradili sam neko istraživanje o ovome pre nekoliko godina. Napomena o Linkolnu i imenima, datumima i brojevima i kako se svi oni spajaju na veoma jeziv način, što ukazuje na upotrebu njihove verzije veštičarenja. 911 je još jedna očigledna - datum, letovi, brojevi, kao što su slova „New York City“ – 11 slova; samo uradite svoje istraživanje.


Na kraju, hrišćanske samoubilačke doktrine i učenja da je siromaštvo vrlina i odbacivanje materijalnog bogatstva, rade na tome da jevreji napreduju i da svo bogatstvo i moć budu u njihovim rukama. Ova samoubilačka učenja se indoktriniraju u umove nejevreja od najranijeg doba, osiguravajući da se ukorene i da će trajati do kraja života, osiguravajući siromaštvo nejevreja.


Citati iz jevrejskog Talmuda:


Iza svega, Jevreji su ti koji guraju Hrišćanstvo, iako pokušavaju da zavaraju svet da veruje drugačije. Ovo stalno vidimo. Čak i sa malim nevažnim stvarima kao što su knjige ukrštenih reči, većinu su napisali jevrejski pisci i postoje beskonačne reference na Hrišćanstvo i tu prljavu Bibliju, kao što bi svi trebalo da znaju te prljave jevrejske likove i arhetipove napamet. Ovo bi trebalo da bude uobičajeno svakodnevno prihvaćeno znanje.

Video vezan za tekst iznad


Ovaj snimak je snimljen 6 meseci pre 11. septembra. Šest je opet veoma važan broj u numerologiji i magijskim/okultnim radnjama.
NAZAD NA PRAVI HOLOKAUST