सत्य
“Satya” – Sanskritni naziv za vječnu istinu


Moglo bi se postaviti pitanje zašto Radost Satane koristi riječ Satana da sebe definira.

Izraz u koji vjerujemo je sansrkitskog porijekla. Ono prethodi svakom drugom pokušaju da ga se definira tisućama godina.

Sve tvrdnje o ovom pojmu koji definira "zlo", dolaze stoljećima kasnije, poput tvrdnji o "hebrejskom porijeklu" ove riječi koja je kasnije postala simbolika "Zla" u obliku "Satane". Gorljivi vjernici i sljedbenici Satye, postojali su barem 2-3 tisuće godina prije pojave tih tvrdnji.

Ova riječ, na hebrejskom, kao što je navedeno u prethodnom članku, povezana je s riječi Satya ili Vječna istina. Na sanskrtu vedskog razdoblja riječ je dana kao takva: सत्य

Značenja ovoga svijeta odnose se na Istinu, Ispravnost, Suštinu, Stvarnost i Biće. Na temelju ovog meditativnog koncepta, zloglasna istočna tantrička mantra Dalekog istoka navedena je kao "SATANAMA".

SA-TA-NA-MA je mantra koja se koristi u Kundalini jogijskim praksama, a njen prijevod je "SA= rođenje, TA= život, NA= smrt, MA= ponovno rođenje". Korišteno u praksi meditacije, donosi prosvjetljenje, jasnoću uma i širenje svijesti.

Ipak, čak i u modernom hinduizmu, koristi se u meditaciji kako bi se ljudski duh mogao uzdići na razinu percepcije Istine, gdje se duša budi, a tijelo iscjeljuje od svih bolesti, tako da inicirani mogu doživjeti prosvjetljenje svoje duše.

U Kundalini jogi, također poznatoj kao "joga zmije", ova se mantra koristi za podizanje duhovne razine učenika, poznato je kao jedno od najviših i najsvetijih Božanskih imena koja se mogu koristiti za olakšavanje ovog procesa.

Dobro poznata Satya-Yuga Dalekog istoka je vrijeme u kojem će sva bića na zemlji animirati i ponašati se u skladu s Božanskim pravilima Satya, ili Vječne Istine. To se naziva “Zlatno doba čovječanstva”, jer Yuga znači “Era”, a Sat znači Istina.

Kasnije su se pojavile korupcije oko ovog pojma, posebno zbog podle namjere i uklanjanja ovog koncepta, kao i svi pokušaji meditacije i unutarnjeg otkrivanja od ljudskih bića. To je učinjeno namjerno, kako bi se ljudi odvratili od meditacije i unutarnje evolucije.

Istovremeno, u korijenskom jeziku abrahamskih religija (hebrejski), to znači "neprijatelj i protivnik". Pojam je kasnije korišten na negativan način i davan mu je negativna konotacija, kako bi se priskrbila kleveta oko ove božanske teme. Podli interes kreatora ovih programa kontrole, je da moraju održavati čovječanstvo u slijepom stanju, kako bi uspostavili kontrolu i držali čovječanstvo potisnuto i na nižim razinama svijesti.

Nemamo problema biti definirani kao krajnji protivnici u tumačenju abrahamskih religija, jer smo u stvarnosti gorljivi i uvjereni pristaše Konačne Istine.

Ove dvije stvarnosti smatramo suprotnima; budući da abrahamski programi promiču pad čovječanstva na duhovnoj razini, a drugi predstavlja konačno uzdizanje ljudskih bića do duhovnih visina spoznaje.

Naša je strana u potpunosti protiv kulturnih interpretacija judaizma i njegovih sljedbenika.

Nije nas briga kako oni definiraju bilo što, ili nas. Smatramo da nemaju ovlasti da diktiraju bilo što o bilo kojoj temi, budući da njihovo znanje dolazi od velikih korupcija već prethodno postojećih termina.

Inverzija pojmova poput “Demon”, “Satana” i tako dalje, predstavlja pokušaj kulturne i značenjske inverzije sa strane abrahamskih religija. Oni ne predstavljaju Istinu. Oni su reakcija na utemeljeno i vrlo duboko duhovno znanje drevne prošlosti, rođeno samo iz potrebe da se to znanje kleveće i ukloni od ljudske populacije koja je bila najpotrebnija.

Osim obrnutog značenja u ovim terminima, kultura i etičke norme drevnih religija [logika, duhovno istraživanje, prakticiranje meditacije, znanstvena otkrića], sve su bile kažnjene i nazvane "zlima" i "grešnim". Slijedba svojih drevnih bogova označeno je kao "grijeh" - unutarnje otkriće i meditacija, tvrde oni, doveli bi nekoga na mjesto vječnog vatrenog mučenja.

Nijedna od ovih izjava nije istinita. Ništa od ovoga nije Satya, niti definira bit Satane.

Definicija Satye


Natrag na Istinu o Satani