SATAN - ΣΑΤΑΝΑΣ


Istina o Satani

Izvještaj HPS Maxine o Satani
Lažna Anti-kršćanska doktrina
Sanskritni Naziv za Vječnu Istinu 

Shaitan: Glavni Bog Jezida
Satanas ili Wodanaz – Podrijetlo Odina