Kreiranje astralnog hrama


Astralni hram može pojačati snagu vaše magije i ima mnoge druge koristi. Astralna projekcija je idealno stanje za ovo, ali nije nužno. Duboka meditacija i vizualizacija su ključ. Hram se treba napraviti tijekom rituala, te možemo zamoliti Oca Satanu da ga blagoslovi. Meditirajte koliko god vam treba da konstruišete hram. Sa konstrukcijom hrama biste trebali početi nakon invokacije gde pišete zahtev Satani da blagosilja i osvešta vaš hram.

Konstruirajte hram kako vama odgovara. Zamislite njegovu spoljašnost i napravite ga od snažnih materijala. Oblik može biti koji god, na primer piramida. Uđite unutra i konstruirajte oltar. Dodajte sve što želite u njega, vaša mašta je granica. To je vaše privatno mjesto gdje ste slobodni. Što više posjećujete astralni hram, to on postaje jači i jači. Kada ste gotovi možete pozvati vašeg Demona Čuvara ili druge Demone s kojima imate razvijene odnose da ga posete.

Astralni hram možete koristiti za:

Ako želite raditi sa Demonom u astralnom hramu, trebali bi već imati odnos s njime. Vaš hram je mesto gde možete komunicirati i postavljati pitanja.

Takođe možete ići u vaš hram i fokusirati se na određena pitanja u vezi sa spiritualnim sposobnostima ili telepatskom komunikacijom. Ako želite telepatski komunicirati sa ljudima iz astralnog hrama, odite u njega dok osoba spava i voljom 'povucite' njihovu dušu u vaš hram. Pričajte s njom kao da je fizički s vama. Možete joj i reći da se neće sjećati susreta. Ako hoćete da vršite uticaj nad tom osobom, odvojite dušu te osobe i napravite "svetlo telo" i pričajte sa tim svetlim telom, te mu govorite kratke naredbe u sadašnjem vrijemenu. U slučaju da joj kažete da se neće sjećati susreta, možete joj reći da će izvršiti sve naredbe, iako se neće sećati susreta. 

Za one koji su maloljetni i ne mogu fizički raditi rituale, astralni hram je idealan. Ako ste sposobni za astralnu projekciju, možete napraviti posvećenje duše na astralu, pozovite Satanu i Demone da budu prisutni. Satana vas razume i ovo je jednako validan tip ceremonije posvećenja duše. Kasnije možete svejedno napraviti i ritual fizički da ga potvrdite kada vam se za to otvori mogućnost.


NAZAD DO GLAVNE STRANICE SATANISTIČKE MAGIJE

 

© Copyright 2003, 2006, 2015, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457