šejtan – Glavni bog Jezida

Među najočitijim primjerima kulture koja se opirala asimilaciji iz abrahamskih sekti je religija jezidizma.

Jezidi, pleme koje su nazivali “Bijelci Bliskog istoka”, vjerska su sekta koja je “odstupila” od tradicionalnog islamskog narativa u regiji, ali je i prethodila njima.

U skladu sa svojim doktrinama, oni spominju da je "Šejtan" zapravo donositelj Istine, Iluminacije i Kralja Nebeskog svemira. Oni u Njegovom liku ne vide zlo, samo dobrotu, i smatraju Ga najvišom hijerarhijom koja je jednaka "Bogu".

Ime Šejtan ili Satana, jezidima je toliko sveto da vjeruju da je u trenutku kada netko izgovori to Ime u izravnoj komunikaciji s Bogom. Stoga Satanu uglavnom nazivaju titulom Melek Taus, što znači “Najviši glasnik”.

U pravu su što se tiče te izjave. Ova uvjerenja su ih učinila metom genocida od strane islamskih terorista, koji nastoje istrijebiti njihova uvjerenja pod izlikom da su “satanska”, što je zapravo istinita izjava, ali samo izgovor za izazivanje nepotrebnog nasilja.

Iz samodefinicije Jezida, njihova službena web stranica:

“Muslimani i kršćani često identificiraju Tawûsê Melek sa šejtanom (satanom). Jezidi, međutim, vjeruju da Tawûsê Melek nije izvor zla ili pokvarenosti. Smatraju ga vođom arkanđela, a ne palim anđelom. Zabranjeno im je izgovarati ime Šejtan. Čineći to, čovjek stvara ravnopravnog partnera Bogu. Bog je stvoritelj i najveća sila i pogrešno je reći da postoji zla sila i da je ravna Bogu.
Jezidi vjeruju da i dobro i zlo postoje u umu i duhu ljudskih bića. Ovisi o ljudima samima što će izabrati. U ovom procesu, njihova privrženost Tawûsê Meleku je ključna, budući da je on bio taj kojem je Bog dao isti izbor između dobra i zla, i izabrao je dobro.”

https://yazidis.info/en/news/85/religion-%C2%A0god-and-tawuse-melek

Sveta knjiga jezidizma, Al Jilwah, naime, “Crna knjiga šejtana”, službeno je prihvaćena Sveta knjiga u duhovnom satanizmu, a mi doista znamo da ju je On osobno diktirao prosvijetljenim ljudima Jezida [Veza na Al Jilwah].

Stavovi Jezida vrlo su zanimljivi za proučavanje, jer pokazuju iskrivljenja i interpolacije koje su lažne iz židovskih, islamskih i kršćanskih izvještaja. Još uvijek pod njihovim utjecajem, Jezidi ipak imaju pristojnosti i poštenja vjerovati u Satanu čak i pred mogućim genocidom.Natrag na Istinu o Satani