SATANISTIČKI SIMBOLI


Tužno je da malo ljudi zna istinito značenje naših simbola. Većina uzima lažne informacije iz Judeo-Kršćanskih izvora. Kršćani neprekidno pokazuju svoju glupost i neznanje. Znanje je jedan od najvećih prijetnji neprijatelju zato što niti jedna prevara i laž ne može uspjeti ako osoba ima znanje istine. Svaki Satanistički simbol nosi važno duhovno značenje u putu čovječanstva do razine božanstva i duhovne i fizičke savršenosti. Skoro svi Satanistički simboli odnose se na istinito duhovno znanje i ljudsku dušu.


ZMIJA: Najsvetiji simbol u Satanizmu. Predstavlja Kundalini silu silu koja se nalazi na bazi kičme. Kada se Zmija aktivira kroz meditaciju i određene vježbe podiže se kroz sedam čakri i donosi prosvijetljenje i time snažne duhovne moći. Kraljevska kobra prikazana u mnogim drevnim crtežima i slikama u Egiptu simbolizira širenje svijesti nakon podizanja Kundalinija. Ovo je ISTINITO temelje satanizma – podizanje kundalini zmije. Oni koji to uspješno naprave podižu se na višu duhovnu razinu i ne mogu više biti prevareni od strane Kršćanstva i sličnih programa


GLAVA KOZE ili SATIR: Ovaj simbol je drevni simbol Grčkog Boga Pana. „Pan“ je riječ iz Starogrčkog koja znači 'Sve što je' i 'Najviši iznad svega'. Duhovna moć prirode sakrivena je u toj riječi, ali i objašnjava da je priroda sve oko nas. Ime božanstva simbolizira sve prirodno u našem svijetu, ispod i iznad. U kontrastu sa lažima i klevetom Kršćanske Crkve, Pan je bio božanstvo dobre prirode i simbolizirao je nevinost prirode i život koji iz nje izvire. Ovo su na ravno oskvrnuli Abrahamski programi koji su proglasili prirodom izvorom 'svog zla.'

Panova flauta simbolizira ljudski dah, ili zrak života [duše], njegova flauta ima sedam razina, i svaka od tih razina predstavlja jednu od 7 čakri. Sviranje flaute u ovom smislu znači dati život duši kroz meditaciju. *POGLEDAJTE STRANICU NAPREDNOG ZNANJA O AZAZELU ZA VIŠE INFORMACIJA POGLAVLJE 8.5.1) Unutar Pentagrama, glava koze simbolizira kontrolu i ravnotežu nad pet elemenata prirode. Kroz taj postupak također promatramo dostizanje božanstva, i fizički svijet materije i prirode prolazi kroz dno pentagrama do viših sfera duše na njegovom vrhu. Panova erotička energija također simbolizira energiju razmnožavanja, rođenja i života u pojedincu ali i u ljudskoj duši.

PENTAGRAM OKRENUT PREMA DOLJE: Simbolizira ulazak energije kroz krunsku čakru odozgo. Satanistička Munja simbolizira Satanu kao našeg Istinitog Boga Stvoritelja. Munja je životna sila – bioelektricitet. Svi simbolu u Satanizmu koji su okrenuti prema dolje predstavljaju energiju koja silazi s nebesa i zatim daje život i osnažuje ljudsku dušu.

Otac Satana je progovorio o pentagramu okrenutom prema gore koji često koriste magovi Wicce i slični. Kao simbol također ima svoje mjesto, ali se obrnuti pentagram ne smije u potpunosti napustiti i odbaciti. Oba simbola predstavljaju tok energije (u različitim smjerovima) i oba smjera su važna i dio su kozmičke ravnoteže.

„Budale ne znaju što rade. Energiju šalju prema gore. Energija se treba slati prema dole, treba se vratiti u Zemlju da ju obnovi. Prekomjerno korištenje uspravnog pentagrama šalje energije Zemlje u svemir, uzrokujući veliki broj problema i oduzima Zemlji sposobnost da se obrani od istih.“
-Satana/Lucifer

Simetrični križ se vidi u većini Sigila Demona a i predstavlja pravilno poravnanje čakri i oblik ljudske duše.

Lucifer/Satana ima više sigila. Svi imaju veze sa dostizanjem božanstva. Njegov simbol lijevo predstavlja Istiniti GRAL. Ovo je čaša koja drži eliksir života. Katolička Crkva UKRALA je ovaj koncept i pokvarila ga. Gral je dio Magnum Opusa, potencijal koji se nalazi u nama. Nije materijalni objekt, nego koncept. 'Krvi čakri' je energija koja curi kada se stimulira. Gral se prikazuje kao 'Kraljevska Krv', ovo je 'krv' čakri.

Simboli sa lijeve su strane su od Astarte. Oba su izvedena iz Egipatskog Ankh-a.

Ovi simboli su vezani uz mjesec i invokaciju duhovne moći za crnu i bijelu magiju. Da bi ovo bilo uspješno osoba mora imati snažan bioelektricitet. Ovo je vidljivo i na Lunarnom Rogu koji je vidljiv na lijevom simbolu i u sličnom obliku na desnom.
Egipatski Ankh predstavlja ključ duše i srčane čakre. Simbol za planet Veneru ♀ je izveden iz Ankha. Venera i čakra srca su oboje od Astaroth.

Ankh također simbolizira ljudski dah, otkucaj srca i stalni ulaz i izlaz života i čovjeka. Ankh je simbol koji se često prikazuje u hijeroglifima kao ključ, budući da je jedan od ključeva meditacije savladavanje pravilnog disanja. Pravilno disanje otvara pristup duši i duhovnim sposobnostima i pranayame su važan dio duhovne prakse i osmostrukog puta Astaroth.


Boje CRVENA, BIJELA i CRNA imaju podrijetlu u Drevnom Egiptu ali i na Dalekom Istoku. Egipt je bio znan kao „Crna i Crvena Zemlja“ i bio je centar alkemije. Alkemija je transformacija ljudske duše u božanstvo. Kroz ovu transformaciju dovršavamo rad našeg Istinskog Stvoritelja Satane. Boje crvena, bijela i crna su boje tri glavna nadija ljudske duše. Ida je crna, Pingala je crvena i Sushumna je bijela.
"TAMA"
Asocijacija „tame“ sa Satanizmom je potpuno iskrivljena. Ovo nema veze sa čudovištima ili zombijima ili zlom ilisličnim glupostima. Satanistička 'tama' ima veze sa 'yin' energijom u 'yangu'. Ona predstavlja žensku stranu duše – podsvjesni um kojem pristupamo kroz meditaciju. Satanina Zmija je od ženske strane duše. Muška strana duše je logička strana – lijevi mozak. Ženska strana je desna strana mozga. Duša ima pozitivni i negativni pol. Muška i ženska strana moraju raditi skupa. Logička lijeva strana usmjerava žensku kroz misao i volju, a ženska je centar moći. Ženska strana manifestira misli i ideje koje generira muška strana. Ženska strana je također kreativni aspekt duše: snovi, glazba, osjećaji i intuicija. Zbog moći upravljanja vlastitom sudbinom i duhovna sloboda koja dolazi sa ženskom stranom duše, Kršćanske Crkve, Islam i pogotovo Judaizam ('hvala ti bože što se nisam rodio kao žena ili pogan') stalno degradiraju sliku žene. Islam je posebno brutalan prema ženama, a Biblija konstantno ponižava žene. Sve ovo odražava se i na podsvjesnoj subliminalnoj razini da potisne i spriječi žensku moć duše. Kroz stoljeća prisiljavanja ovog smeća koje nije ništa drugo nego program uništavanja duhovnosti, ženska strana duše i njene moći su atrofirale. Zbog toga je čovječanstvo u toliko lošem stanju danas. Stvorena je ozbiljna neuravnoteženost koja je sada generacijska. Satanizam kroz meditacije moći radi na jačanje ženske strane duše da bi se povratila ravnoteža i obnovilo duhovno zdravlje što istovremeno jača pojedinca.


Trozubac ili „Vražje Vile“ su zapravo drevni simbol stariji od Kršćanstva tisućama godina. Ovaj simbol podrijetlom je sa Dalekog Istoka. Poznat je kao „TRISHUL“ i simbolizira probijanje kroz tri čvora (pročitajte meditaciju Otvaranje kuli i članak Bandhe u sekciji meditacija) u bazi, srčanoj i šestoj čakri, poznati kao „granthiji“ u Sanskritu. Da bi se Kundalini uzdigao, sva tri moraju biti potpuno otvorena. Trishul simbolizira probijanje Kundalini energije kroz tri granthija.
Slika Baphometa zapadnog okultizma djelomice je preuzeta od Shive. Usporedimo pozicije ruku, jedna je usmjerena prema gore a druga prema dolje. Baphomet je simbol muških i ženskih aspekata duše. Baphomet je hermafrodit, što je vidljivo i kod Egipatskog Boga Akhenatona. Rogovi su simbol Merkura, koji predstavlja vril, chi, pranu ili životnu silu.Krila duše predstavljaju duhovnu slobodu. Koza predstavlja plodnost – 224 plodnost u umnožavanju životne sile (energije. chija) koja aktivira i podiže kundalini zmiju. „Koza Tisuću Mladih“ referira se na krunsku čakru poznata kao Sahasrara u Sanskrtu što znači „Lotos Tisuću Latica.“

Rogovi su simbol životne sile, vrila, chija… Ovo simbolizira i simbol Merkura ☿️. Merkur je znan kao „Glasnik Bogova.“ „Bogovi“ su kodna riječ za čakre u većini starijih okultnih tekstova. Na slici Azazela vidimo rogove koji sjaje iz njegove glave koji predstavljaju podignutu kundalini zmiju.Piramida je simbolična obliku ljudskih čakri. Vrh koji nedostaje predstavlja gnozu i prosvijetljenje kada osoba dostigne božanstvo. Ovo stanje naziva se 'SAMADI' ili 'SUPER SVIJEST'. Vlada SAD-a je formirana prema izvornim Masonskim principima i nije Kršćanska na niti jedan način. Izvorni Masoni bili su Satanisti, ali kroz godine se i ta organizacija potpuno infiltrirala i uništila.


je zbor Kabalističke kocke Sunca. 666 također označava solarnu čakru, najvažniju čakru ljudske duše. Istinsko značenje „Solomonovog Hrama“ je HRAM SUNCA. „Sol“ „Om“ i „On“ su sve riječi za sunce. „Sol“ je Latinska riječ za Sunce i blizu je Engleskoj riječi „soul(duša).“ „Om“ je ime dano Hindusima Duhovnom Suncu i „On“ je Egipatska riječ za Sunce. Simbolizam „Solomonovog Hrama“ je ukraden od strane Židova i pretvoren u fiktivni lik, isto kao i fiktivni Nazarećanin i sve ostalo u Judeo-Kršćanskoj Bibliji.
Uklanjanje i skrnavljenje izvornih religijskih tekstova nejevreja
i
Razotkrivanje Spiritualne Korupcije u Bibliji
Istinito značenje „Hrama Sunca“ je duhovno. Simbolizira usavršenu dušu gdje solarna (666) čakra koja je centar duše i cirkulira duhovnu energiju, počinje sjati u osam različitih zraka. Osam je broj Astaroth. Ovo je također istina iza koncepta „Novog Jeruzalema.“ Samo ime „Jeruzalem“ je ukradeno i pokvareno prenoseći njegovo značenje na grad u Izraelu. 'Jeruzalem' JE KONCEPT!

Promotrimo dva simbola koja možete videti gore desno od ovog paragrafa. Broj 8 je simbol za beskonačnost/besmrtnost. Osam je okrenuto na stranu (simbol beskonačnosti). Dvostruki križ simbolizira ljudsku dušu i skupine solarne čakre i srčanih i ramenih čakri. Osmokraka zvijezda na levoj strani je Zvijezda Astaroth. Katolička Crkva nazvala je njen simbol kao „Simbol Zvijeri.“ Još jedan primjer odvratne misinterpretacije duhovnosti. Ovaj simbol je takođe poznat kao "Svetlost" ili "Usavršena Duša".


Ovaj simbol od Astaroth predstavlja ravnotežu koja se dostigne kada su Iga i Pindala jednako aktivni, a Sushumna više nije neaktivna.

Lubanja i kosti su simbol za 'Nigredo', transformacijski stupanj Magnum Opusa (Transformacija duše u božanstvo). Ovo je stadij 'smrti' unutar tog rada, prije nego se duša pročisti u božanstvo. Nečistoća se odvaja od čistog.

Crno Sunce, Gavran, Vrana i crna boja također simboliziraju Nigredo (stadij transformacije). Crno Sunce je astralno Sunce.

Paun je svet Satani i predstavlja treće oko i raznobojni stadij Magnum Opusa koji slijedi nakon Nigreda (transformacije).
„Luciferu, Luciferu, raširi svoj rep, i odvedi me punom brzinom kroz ravni prolaz doline smrti, do sjajnog svjetla, palače Bogova.“
 -Isanatha Muni

Naopaki križ je vrlo drevni simbol, DA, STARIJI JE OD KRŠĆANSTVA I ŽIDOVSKE RELIGIJE tisućama godinama. Istinito značenje simbolizira pravilni način poravnavanja čakri. Najvažnija solarna (666) čakra je okrenuta prema dolje i daje duši njenu moć.

Što se tiče Solarne Čakre i Masona: Lik „Hiram Abiff“ je još jedna alegorija. „HIRAM“ je drevna mantra za Sunce - Crno Sunce (astralno sunce). Tijekom stjecanja trećeg stupnja Masonstva kandidatima se predstavlja alegorija Hiram Abiffa i objašnjava se da je on glavni arhitekt Solomonovog Hrama. NAPOMENA: Solarna čakra je treća čakra, alegorija se daje kandidatima tijekom TREĆEG stupnja. Solarna čakra koju simbolizira naopaki križ je izvor Magnum Opusa i moći duše. Ovo simbolizira i Thorov Čekić. Solarna čakra je arhitekt duše (kao što je Hiram arhitekt Solomonovog Hrama). Sva energija kroz koju jačamo dušu dolazi iz ove čakre. Solarna čakra je blizu pupka koji je prvo mjesto kroz koji se novi život hrani u utrobi. Hirama ubijaju zato što ne želi dati tajnu šifri za ulazak u hram. Te šifre su alegorija za mantre i riječi moći koje bude i jačaju čakre. Sve drevne Poganske Religije stavljale su veliku važnost na Sunce. Sunce daje život i to uključuje astralno Sunce duše.

Sa Vikipedije: Članak o Hiramu Abiffu


© Copyright 2006, 2008, 2011, 2015, 2021 Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457