Razotkrivanje duhovne korupcije:
Duhovna Alhemija
i
Biblija


Pravi Satanizam je zasnovan na drevnim paganskim religijama koje su prethodile Judaizmu, Hrišćanstvu i Islamu hiljadama godina. Tradicionalne crne i crvene boje koje se koriste u Satanizmu datiraju sve do starog Egipta i simbol su duhovne transformacije. Drevne religije su se zasnivale na dovršavanju dela našeg Stvoritelja Satane: pretvaranja ljudske duše u dušu Boga i postizanja božanstvene moći i besmrtnosti. Satanino kraljevstvo je ukradeno!

Judeo/hrišćanska Biblija je korupcija ukradenog materijala koji je sada korišćen za duhovno porobljavanje čovečanstva. Sve paganske legende o Bogovima su alegorije. Vatikan i njegove kohorte su stekli bogatstvo, moć i kontrolu prisiljavajući ljude da veruju da su ove alegorije bukvalna mesta i likovi.

Završetak Sataninog dela, ono što je u okultizmu/alhemiji poznato kao "Magnum Opus" ima svoje temelje u kundaliniju. Kundalini zmija leži uvijena u dnu kičme (bazna čakra). Kroz meditaciju, vatrena zmija se uzdiže. To je ono što je poznato kao "Podizanje Kundalinija". U ljudskom kičmenom stubu ima 33 pršljena. Često čujemo izraz „mason 33. stepena“ ili da je izmišljeni Isus živeo 33 godine. Kundalini zmija se penje uz 33 pršljena kičme.

Sedam čakri su takođe veoma važni u ovom radu. Kada se kundalini uzdigne, mora proći kroz svaku od sedam čakri. Zbog toga je toliko naglaska na broju sedam u mnogim drevnim duhovnim tekstovima, kao i na onome što je iskvareno u judeo/hrišćanskoj Bibliji. Hrišćanske vođe obmanjuju svoje sledbenike tako što ih obmanjuju da veruju da su ukradene legende u Bibliji stvarne. Ovom obmanom hrišćanska crkva je stekla neverovatno bogatstvo i moć. Ova moć nije samo u materijalnom svetu, već i u duhovnom. Svo duhovno znanje je sistematski uklonjeno inkvizicijom. Those at the top are adept at black magick and have advanced to spiritual power, Oni na vrhu hrišćanske crkve su vešti u crnoj magiji i napredovali su do duhovne moći, dok ostatak čovečanstva pati pod njihovom kontrolom.

Dosta drevnih slika koje navodno prikazuju nazarećanina, “devicu mariju” i ostale su zapravo slike i prikazi naših pravih Bogova, kao što je Marduk (Amon Ra) i boginja Astarte. Idealno vreme za početak Magnum Opusa je u proleće, kada je Sunce u Ovnu, odatle prikaz čoveka sa jagnjetom. Oreol je uzvišen Kundalini, i sjajna aura duhovne moći. Katolička crkva je ovo ukrala i prikazala kao njihovog imaginarnog nazarećanina. Simboli znaka Ovna mogu biti jasno vidljivi u Sigilu boginje Astarte:

(Svi sigili/simboli Demona se sastoje od veoma važnih duhovnih simbola).

Priča o stvaranju u knjizi postanja je još jedna alegorija: „Bog“ stvara univerzum za „sedam dana“, „Sedmog dana se odmarao.“ Oni od nas koji smo upućeni u okultizam znamo da kada se kundalini zmija uzdigla kroz 6 čakri, ona prolazi kroz tri "čvora" (trojstvo), onda se u sedmu čakru ulazi bez ikakvog napora. U stvari, "nebo" je kodna reč za sedmu čakru. Svi smo čuli izraz "sedmo nebo". "Bog" je šifrovana reč za nas, a takođe i reč „Bogovi" je šifra za čakre u mnogim drevnim tekstovima. „Pakao" je šifrovana reč za baznu čakru, zvanu „donji svet" gde uzavrela vrela kundalini zmija leži uspavana.

Drvo u "Edenskom vrtu" u bibliji je ukradeno iz mnogih paganskih religija koje su prethodile Hrišćanstvu i simbolizuje mapu ljudske duše, stablo drveta predstavlja ljudsku kičmu, a grane simbolizuju 144.000 nadija. „Adam i Eva“ simbolizuju Idu i Pingalu, gde se njih dvoje susreću i postaju jedno. Uzdignutom kundalini energijom i fuzijom ide i pingale u 6. čakri, dobija se gnoza i otvaraju se nečije duhovne oči. Ovo je prvobitno bilo simbolizovano u egipatskom „Svevidećem oku“.

Odvojeni završni kamen na vrhu piramide simbolizuje nedovršeno delo našeg Stvoritelja Satane (Magnum Opus).

Broj 12 je takođe sveprisutan u mnogim drevnim paganskim tekstovima, kao i u ukradenom materijalu Biblije. Broj 12 simbolizuje 12 koraka u magnum opusu. Oni su zasnovani na 12 znakova horoskopa.

Postanje 1
1 U početku stvori Bog nebo i zemlju.
Nebo i zemlja predstavljaju krunsku i sakralnu čakru

2 A zemlja bješe bez obličja i pusta, i bješe tama nad bezdanom; i duh Božji dizaše se nad vodom.
"Bez obličja i pusta" predstavlja ono što je poznato kao “haotični” korak tokom magnum opusa.

4 I vidje Bog svjetlost da je dobra; i rastavi Bog svjetlost od tame.
Značenje: svetlost je ono što stvaramo prilikom magnum opusa što alhemičari zovu “prima materia”, odnosno temelj kamena mudrosti. Ovo se postiže tako što kondenzujemo bioelektricitet u svetlosnu kuglu.

5 I svjetlost nazva Bog dan, a tamu nazva noć. I bi veče i bi jutro, dan prvi.
Ovo je prvi korak i temelj, odatle: “prvi dan”.

16 I stvori Bog dva vidjela velika: vidjelo veće da upravlja danom, i vidjelo manje da upravlja noću, i zvijezde.
17 I postavi ih Bog na svodu nebeskom da obasjavaju zemlju.
18 I da upravljaju danom i noću, i da dijele svjetlost od tame. I vidje Bog da je dobro.
19 I bi veče i bi jutro, dan četvrti.

Gore navedeni stihovi u vezi sa „dva velika svetla” simbolizuju srčanu čakru, gde se susreću „nebo” i „zemlja”. Kao što možemo da vidimo na donjoj tački Sataninog Sigila, Satanističkog pentagrama i Bafometa, svetlost se spušta kroz krunu do osnovne čakre.

20 Potom reče Bog: neka vrve po vodi žive duše, i ptice neka lete iznad zemlje pod svod nebeski.
“Eliksir života”, blagoslovene vode prodiru nadole do metala/čakri, i bude ih iz njihovog sna. Ovo je ono što je poznato kao “rosa”, koja se proizvodi u pinealnoj žlezdi kao posledica meditacija moći. Ptice su takodje veoma važan simbol u alhemiji.

27 I stvori Bog čoveka po obličju svom, po obličju Božjem stvori ga; muško i žensko stvori ih.
31 Tada pogleda Bog sve što je stvorio, i gle, dobro beše veoma. I bi veče i bi jutro, dan šesti.

Iz gore navedenog, ponovo vidimo da je ALEGORIJA je izvrnuta i izopačena. “Šesti dan” je šesta čakra, gde se muška i ženska ida i pingala susreću.

Postanje 2:3 I blagoslovi Bog sedmi dan, i posveti ga, jer u taj dan počinu od svih dela svojih, koja učini;
Evo još jedne duhovne alegorije koja je ukradena i izvrnuta. Kada okultista završi svoj posao, on/ona se odmara. „Bog“ = TI!

Mit o postanju se nastavlja, sve je ukradeno i iskvareno iz paganskih religija!

Postanje 3:3 Samo roda s onoga drveta usred vrta, kazao je Bog, ne jedite i ne dirajte u nj, da ne umrete.

There is the stage in alchemy where one undergoes a death of the prima materia. This is known as "nigredo" "black stage."

Ovo je odakle je deo mita o Isusu ukraden. Nazarećanin je ukraden od 18+ paganskih Bogova koji su bili „razapeti“ na krstu ili obešeni o drvo. Sve ovo je alegorija, na primer: nordijski Bog Odin visio je sa drveta i doživeo neku vrstu smrti da bi stekao znanje. Preporodivši se, dobio je gnozu. Krst predstavlja sve važne četiri četvrtine. Ovo je takođe značenje karte obešenog čoveka u Tarotu. Egipatski feniks ima isto značenje - ponovno rođenje kroz vatru. Pomračenje za koje se kaže da se dogodilo tokom navodnog „razapeća“ Nazarećanina takođe simbolizuje nigredo stadijum tame. Ovu etapu takođe simbolizuju crna vrana i Crno sunce.

4 A zmija reče ženi: nećete vi umrijeti;
Kundalini energija (zmija) transformiše, ne ubija!

5 Nego zna Bog da će vam se u onaj dan kad okusite s njega otvoriti oči, pa ćete postati kao bogovi i znati što je dobro što li zlo.
Ovo je gnoza protiv koje su hrišćanske crkve i njihove podle kohorte nemilosrdno radile. Jednom kada su nam oči otvorene, više se ne možemo prevariti NIKAKVIM lažima!

7 Tada im se otvoriše oči, i vidješe da su goli; pa spletoše lišća smokova i načiniše sebi pregače.
Golotinja je još jedna alegorija ponovnog rođenja. Svi se rađaju goli.

Sada dolazimo do „Noja“ i njegove barke, koji su ukradeni iz sumerskog epa Ziusudra.

Element vode je ženski, dok je element vatre muški. Ovu etapu opusa simbolizuje poplava energije koju simbolizuje poplava vode. Potop je još jedna alegorija smrti i regeneracije. Sama barka je simbol ljudskog tela. Alegorija o vrani koja se ne vraća u barku simbolična je da pozornica još nije završena. "Golub" simbolizuje belu pozornicu zvanu "albedo".

Veoma je očigledno kako je ova alegorija iskvarena u pretpostavljeni stvarni događaj, zajedno sa likovima.

Postanje 8:4 Te se ustavi kovčeg sedmoga mjeseca dana sedamnaestoga na planini Araratu
OPET broj sedam i "odmor". Ovo simbolizuje sedmu čakru, koja predstavlja blaženstvo bez napora, a "planine Ararata" simbolizuju završeno delo, koje je UKRADENO iz značenja egipatskih piramida - vršna tačka na vrhu koja ima svoj temelj na četiri četvrtine.

Samo još da dodam ovde za budale koji su klevetali Enlila/Belzebuba da je udavio čovečanstvo, presaberite se!
Znanje dolazi od Satane.

Metnuo sam dugu svoju u oblake, da bude znak zavjeta između mene i zemlje.
14 Pa kad oblake navučem na zemlju, vidjeće se duga u oblacima,
15 I opomenuću se zavjeta svojega koji je između mene i vas i svake duše žive u svakom tijelu, i neće više biti od vode potopa da zatre svako tijelo.

Duga su boje koje ukazuju da je još jedan viši stepen magnum opusa je završen. OVA FAZA TAKOĐE JE SIMBOLIZOVANA PAUNOM. PAUN JE SVETA ŽIVOTINJA SATANE!

Stih 13 glasi: „Zavet između mene i zemlje“. „Bog“ je još jedna okultna kodna reč za krunsku čakru, zvanu „nebo“ (gornje tri čakre su takođe simbolične za „nebo“), „raj“, „blaženstvo“, a zemlja je donji svet, simbolizovan sa tri niže čakre . Ovo ukazuje na to da su nebo i zemlja spojeni u srčanoj čakri.

Biblijske knjige su izmišljena istorija jevrejskog naroda. "Tora" je UKRADENA i iskvarena iz egipatskog Tarota. „Tora“ je takođe poznata kao „Petoknjižje“, pet knjiga „Mojsijevih“ (još jedan izmišljeni lik). Može se videti da je ovo ukradeno iz pet delova Tarota – štapovi (deo vatre); pentakle (deo zemlje); šolje (deo vode); i mačevi (deo vazduha) i naravno adut, koji predstavlja element kvintesencije.

Opet, ovo je simbolično i ukazuje na drugu fazu okultnog rada, kada se može videti svetlost či kamena u crnoj praznini, kada su oči zatvorene, tokom meditacije. „Tri“ mudraca predstavljaju tri stadijuma rada. Fiktivni Hrist- kamen (koji je nastao iz rada).

Nastavimo sa iskvarenim alegorijama u vezi sa tim fiktivnim Isusom – „raspeće“ – dva druga čoveka su razapeta sa Nazarećaninom, čineći tri (veoma važan broj u okultnoj numerologiji).

Možemo da nastavimo i dalje i dalje, citirajući biblijske stihove i otkrivajući kako su ukradeni i iskvareni. Lik Nazarećanina, koji je izmišljen iz alegorije, je:

1. Delovao da ukloni svo duhovno znanje i zameni ga lažima. Izmišljotina „Isus spasava“ (ad nauseum) i „ponovo rođeni“ su izokrenuti i ugrađeni u ovaj izmišljeni lik. Drugim rečima, zavedeni vernici su prevareni verujući da će se ovaj lik pobrinuti za sve duhovno dok oni budu u skladu sa planom.

2. Lik „Isus“ je delovao kao misaona forma za krajnju kontrolu. Ratovi su se više puta vodili zbog verovanja i ideja oko njega. Kontrolišite ono što je u umu čovečanstva i vi ćete kontrolisati čovečanstvo.

3. Pošto je Nazarećanin fiktivan, on može biti bilo šta bilo kome, što oni na moćnim pozicijama u hrišćanskom programu diktiraju. On može da se menja u skladu sa vremenom i da se prilagodi bilo kojoj agendi, i bilo kom vremenu.

Vreme je da se svi probude iz ove duhovne korupcije koja je čovečanstvo koštala mnogo novca, duša i svega ostalog čime su ovi paraziti prevarili svoje sledbenike.

 


References

¹A Dictionary of Alchemical Imagery by Lyndy Abraham © 1998
²Ibid
³Ibid
4The Hermetic Museum: Alchemy & Mysticism by Alexander Roob © 2001
5Alchemy: The Secret Art by Stanislas Klossowski De Rola © 1973

Le Mystère des Cathédrales by Fulcanelli © 1964

 

© Copyright 2006, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457

Razotkrivanje Kršćanstva