Novi svetski poredak i hrišćanske crkveČesto čujemo histerično brbljanje hrišćana koji tvrde da Satana namerava da uspostavi „Novi svetski poredak“, gde će ljudska bića biti označena bar kodovima kao stoka i izgubiti sve svoje slobode i prava. Za ovaj novi svet se kaže da je „jedna svetska komunistička država“. Hrišćanstvo ima istoriju okrivljavanja Satane za sopstvene zločine protiv čovečnosti. Ovaj članak je napisan da razjasni zavedene pojedince. Uz dovoljno istraživanja i samo zdrav razum, Satana nema nikakve veze sa ovim. Ovakav novi svetski poredak je inspirisan judeo/hrišćanima, katoličkom crkvom, Nacionalnim i Svetskim savetom crkava [kojoj većina protestantskih crkava pripada i podržava ih]. Usmeravajući većinu svog doprinosa u unapređenje jevrejskog programa komunizma. Naravno, uz neprestano prebacivanje krivice, često će se čuti od obmanutih hrišćana: „O ne!! To NIJE MOJA crkva!!“ Protestanti i pravoslavci osuđuju katolike; potpuno ignorišući činjenicu da su njihove religije u mnogim aspektima paralelne katoličanstvu i da su SVE hrišćanske sekte vodile poreklo od prvobitne hrišćanske crkve – katoličke crkve.

Da rezimiramo, Satanizam ne postavlja ograničenja na ljude. Satana zagovara individualnost, slobodu i napredak čovečanstva. Satana ne predstavlja haos, kako neki veruju. Čovek ga mora poznavati da bi ovo razumeo. Satana je veoma dosledan. Satana se zalaže za slobodu i pobunu protiv uzurpatora, a ne komunistički poredak u kome vladajući jevreji porobljavaju nejevrejske mase koje postaju samo broj i koje oni nazivaju „ljudskim bićima za jednokratnu upotrebu“.

Citati iz jevrejskog Talmuda:
Baba Necia 114, 6: „Jevreji su ljudska bića, ali narodi sveta nisu ljudi već zveri.“

Simeon Hadarsen, fol. 56-D: „Kada dođe Mesija, svaki jevrejin će imati 2800 robova.“

Nidrasch Talpioth, str. 225-L: „Jehova je stvorio ne-Jevreja u ljudskom obliku kako Jevreju ne bi morale da služe zveri. Ne-Jevrej je stoga životinja u ljudskom obliku i osuđen je da služi Jevreju dan i noć.“

Hrisšcćani u zabludi i drugi nonstop okrivljuju Satanu i Sataniste kada je u pitanju tema o šifrovanju ljudi poput životinja. Za početak, ako bi neko pogledao otvorenih očiju, mogao bi da vidi da ovo nisu učenja Satane, već judeo/hrišćanske Biblije, gde se ljudi bukvalno nazivaju „ovcama“, nečije telo je vlasništvo „boga“, i nečiji seksualni život, nečije želje i požude, sa kim ima snošaj i mnoge druge stvari KOJE SU BEZNAČAJNE ZA NEČIJI DUHOVNI NAPREDAK su veoma ozbiljni predmeti u judeo/hrišćanskoj bibliji. Judeo/hrišćanska Biblija nije ništa drugo do temelj za uspostavljanje jevrejskog komunizma, slabljenjem morala i karaktera naroda, promovisanjem nepravde kao što je „okretanje drugog obraza“, „hodanje više od jedne milje“ i drugi samoubilački saveti; i slabljenje volje za otporom. Sve su to taktike koje pripremaju stanovništvo za komunističku revoluciju, a podučavao ih je Vladimir Lenjin (jevrejski komunistički vođa).

Šta je sa haosom? Ovo je još jedna komunistička taktika i veoma je očigledna ovde u SAD. Jevreji koji rade na uspostavljanju komunizma koriste sva sredstva kako unutar tako i izvan sudnice da razbiju pravosudni sistem i da unesu zabunu među stanovništvo. „Sveta Biblija“ je najzbunjujući tekst ikada izmišljen. Većina ljudi se nikada ne potrudi da je pročita, ali sebe naziva „hrišćanima“. Pogledajte beskonačne protivrečnosti i, naravno, učenja Nazarećanina:

Ovo su samo mali primerci zapovesti koje je kršenjem ne samo dao loš primer, već je naredio i drugima da to čine. Kontradikcije poput ovih u verskim učenjima postavljaju scenu za konfuziju i haos.

Veliki broj hrišćanskih sekti koje se međusobno ne slažu i osuđuju takođe govori sam za sebe, a da ne spominjemo sve beskrajne i nepotrebne krvave ratove koji suštinski služe za ovaj novi svetski poredak, skoro sve su podstaknuli jevreji i njihova oruđa Hrišćanstva i Islama . Beskrajno opraštanje kako je učio Nazarećanin i okretanje drugog obraza ne podstiče ništa osim haosa i zločina. Ljudi su indoktrinirani kako da budu robovi i žrtve. Njihova sopstvena tela su vlasništvo nekog vanzemaljskog entiteta koji odlučuje o njihovim najdubljim mislima, željama i seksualnosti. Što se tiče ideje da ljudi budu bar kodirani, NE KRIVITE SATANU! SATANA SE UVEK ZALAŽE ZA SLOBODU I POBUNU PROTIV UZURPATORA!

Hrišćani i drugi tako brzo okrivljuju druge hrišćane – „to su katolici“, „O, ne! to su protestanti!" Oni ne mogu da shvate da se ovakve stvari dešavaju već vekovima u njihovim crkvama i to je cela tema njihove sopstvene Biblije. Oni su tome doprineli finansijski, psihički i duhovno. BUDI ROB! Mnogo im je lakše da okrive Satanu nego da shvate da su bili prevareni od strane sopstvenog „boga“ i sopstvene službe. Satana je vekovima bio korišćen i kao smetnja pažnje i kao žrtveni jarac vekovima od strane hrišćanskih crkava. Samo krivite za sve Satanu, propovedajte svetu da su Hrišćanstvo i Nazarećanin „dobri“, „humanitarni“ i iznad svega „bog“. Laž koja se ponavlja i sprovodi dovoljno često će na kraju biti poverovana od svih, ma koliko ona bila smešna. Trilioni i bilioni dolara su kanalisani u javno promovisanje ove laži, dok njihovi najviši verski lideri tajno rade na porobljavanju sveta kao što su to činili u prošlosti kroz svoj koren, katoličku crkvu. Protestanti nisu ništa drugačiji sa svojim ubistvima na suđenju vešticama u Salemu i obaveznim odlaskom u crkvu u kolonijalnoj Americi. SLOBODA NIJE NI NA KOJI NAČIN KOMPATIBILNA SA JUDEO/HRIŠĆANSTVOM!!

Hrišćanstvo ni u kom pogledu nije duhovno. Oni su u stvari politička institucija koja se predstavlja kao verski/duhovni front. Sledbenici su prevareni da žive za svoju smrt, i odustaju od svog okultnog/duhovnog znanja i moći, tako da su bespomoćni i bezopasni protiv onih koji imaju ovo znanje i znaju kako da ga koriste (protiv nas). Oni su u zabludi misleći da će njihov „bog“ kazniti ove ljude (jevreje), dok su sve vreme bili pripremani kroz generacije da budu bezumni robovi i njihove duše su kroz generacije odbacivale istinsku duhovnost i atrofirane u duhovnoj moći. Cilj je skoro ostvaren, i ostvariće se u potpunosti ukoliko se uspavani idioti ne probude.

Videli smo da biblijske crkve Bilija Grahama sada imaju DVD-ove i sisteme zvučnika sa stereom. Kakve ovo ima veze sa duhovnošću? Njihov front hrišćanskog milosrđa je šala. Većina donacija, koje ukupno iznose trilione dolara, usmeravaju se u Svetski savet crkava gde se politički koriste za finansiranje komunizma, ratova i drugih terorističkih aktivnosti. Sekularne organizacije kao što su lokalne okružne socijalne agencije su te koje zapravo najviše čine za one kojima je pomoć potrebna. Ovo inače dolazi iz džepova poreskih obveznika, a NE hrišćanskih crkava.

Sami lideri i Hrišćanstva i totalitarnih vlada su veliki materijalisti.
Kada pogledamo katoličku crkvu kroz vekove, otkrivamo da, dok su isisavali poslednji deo novca iz siromašnih porodica, udovica, pa čak i generacija porodica koje su bile na meti inkvizicije, je sama crkva gomilala zlato, srebro, dragoceno znanje, artefakte i dragocene dragulje u neverovatnim količinama.

Osim što je uzela i prikupil zlato, srebro i druge dragocenosti koje je mogla da konfiskuje, katolička crkva je stekla ogromne količine nekretnina; većina toga je takođe postignuta kroz masovna ubistva i iznude koje je sprovodila inkvizicija. Katolička crkva danas je nesumnjivo najbogatija institucija na licu zemlje. Sama količina novca, zemlje, blaga, artefakata i drugih materijalnih dobara katoličke crkve je van granica mašte.

Čak i kroz srednji vek kada je siromaštvo bilo široko rasprostranjeno, uglavnom zbog Hrišćanstva, nalazimo ove ogromne i basnoslovno bogate katedrale, izgrađene usred krajnje oskudice stanovništva, sa oltarima i apsidama od zlata sa kitnjasto ukrašenim poodovima, stubovima i zidovima. Izgrađene su veličanstvene bazilike, katedrale, opatije, krstionice, manastiri i crkve. Praktično sve su bile tako raskošne i tako ogromne u poređenju sa oskudnim okruženjem tog vremena, da su se blistavo isticale kao glavno skladište sveg materijalnog bogatstva — zlata, srebra i arhitektonske raskoši — kako svoje epohe, tako i svog geografskog položaja.

Katolička crkva se tokom mračnog doba uspostavila kao bezuslovni vladar nad skoro celom Evropom. Katolička crkva je imala potpunu vlast nad kraljevima i kraljicama, vojskom i vladala je terorom. Niko nije bio slobodan ni u kom pogledu. Znanje je uništavano iz stanovništva, jer da bi se stvorila savršena ropska država, robovi moraju biti nepismeni i bez ikakve moći i znanja.

"Hrišćanstvo i komunizam su duhovno i ideološki veoma bliski. Ovo je prilično poznat koncept kojeg su usvojili različiti mislioci, od Tomasa Mora do Lava Tolstoja. Malo ljudi zna da je prva svetska socijalistička država uspostavljena u Paragvaju i da je zasnovana na idejama katoličkih jezuita pre nego što je Marks stvorio svoje učenje“.

„Društvo Isusovo“ – jezuitski verski red u Katoličkoj crkvi bilo je otprilike ekvivalentno KGB-u u Sovjetskom Savezu.
Gore navedeni citati preuzeti iz „Pravde“ [glavne novine Komunističke partije i vodeće novine bivšeg Sovjetskog Saveza]
Iz članka: Postoji li razlika između hrišćanstva i komunizma? 30/04/2013

Masovna ubistva koja su počinili Josif Staljin [jevrej], Mao Ce-tung i drugi komunistički diktatori, bila su ponavljanja hrišćanske inkvizicije. Imena i lica se menjaju, ali je i dalje ista agenda sa istim ljudima. Mao je napao Tibet, masovno ubijajući i mučeći domaće Tibetance. Kineska vojska je, po naređenju Maoa, prešla strme planine i opasne terene sa primarnom svrhom uništavanja drevnog znanja, bez obzira na to šta tvrde u istorijskim knjigama lažne istorije. Tibetanski manastiri, zbog okolnih Himalaja, bili su izdvojeni od ostatka sveta i kao rezultat toga mogli su da sačuvaju drevno znanje van kontrole destruktivnih hrišćana. Svako ko ima bilo kakvo ozbiljno znanje ili duhovnu moć predstavlja pretnju za državu. Robovi ne smeju posedovati znanje niti imati pristup okultnoj/duhovnoj moći. Naravno, „Ministarstvima Istočne kapije“ Bilija Grejema bilo je dozvoljeno da preplave Kinu biblijama; projekat koji je iznosio milione dolara - oslobođenog poreza.

Koncept dominacije svetom od strane odabrane grupe koja vlada gvozdenom pesnicom i koristi masovna ubistva i teror da bi ostvarila svoje ciljeve iznet je kroz celu judeo/hrišćansku Bibliju, iza koje stoje jevreji.

Koncepti: Država poseduje i kontroliše svu imovinu. U nastavku su navedene paralele i učenja u judeo/hrišćanskoj bibliji: Vaše telo nije vaše; to je vlasništvo „boga“.

Onaj koji je zao je gospodar obmane i laži; „onaj koji obmanjuje svet“. Plaćanje za sopstveno prokletstvo je uobičajena tema ovde. Iza ovoga stoji jahve, a ne Satana!

Hrišćani su sami sebi oduzeli svaku okultnu moć i razumevanje, finansirali su i radili za sve to vekovima i sada za sve krive Satanu. Oni ne mogu da vide da je „đavo“ njihov sopstveni „bog“ i Nazarećanin.

Okultno znanje svako može koristiti u bilo koju svrhu. Svako može lako da vidi da gore navedeno nije od Satane, niti ima ikakve veze sa njim i ove takozvane „okultne grupe“ su infiltrirane od vrha do dna od strane katoličkih jezuita i drugih koji obmanjuju one koji se veoma često nazivaju „Luciferijanci“ ili „Neo-Pagani“ i drže ih pod svojom kontrolom. Ovo se može videti sa njihovim judeo/hrišćanskim okultnim simbolima (hebrejska slova), jehova/YHVH „božjim“ imenima i anđelima.

Očigledno je da je i pored svega ovoga, katoličku crkvu razbesnelo otkrivanje skandala o pedofiliji. Ove akcije su bile planirane i smišljene. Papa i visoko sveštenstvo ponašali su se ogorčeno i zlobno kada su maltretiranja i zlostavljanja njihove dece bili izloženi svetu. Bilo im je sve samo ne žao. Svi znamo da silovanje dece stvara nestabilne odrasle ličnosti i da su žrtve potrebne da bi doprinele haosu za ispunjenje jevrejskih/hrišćanskih komunističkih ciljeva.Reference:

 

BACK TO EXPOSING CHRISTIANITY