Ukradena godina


Naš Satanistički/Paganski točak je ukraden i nalazi se u centru Vatikana:

Za više informacija pogledajte: Hrišćanstvo nema ništa svoje.

Dolaskom Hrišćanstva, paganski hramovi i važni verski centri su uništeni i sravnjeni sa zemljom. Ove strukture su izgrađene na moćnim lej linijama da bi se uskladile sa moćima zemlje. Hrišćanske crkve su tada podizane nad porušenim paganskim hramovima i mestima učenja. Sve što je poreklom od pagana odjednom je postalo prokleto i osuđeno kao „zlo“. Ovaj korak je obezbedio da se psihička energija tada može iskoristiti i usmeriti ka obožavanju jevreja i nametanju mnoštva laži.

Veče Beltana, zvano „Valpurgijeva noć“ „Praznik Valborga“ „Praznik Beltana“, Prvi maj – drevni i važan nejevrejski/paganski praznik [„nejevreji“ je reč koja znači „paganski“]. Praznik je u čast Vala/Velzevula, za više informacija: kliknite ovde.

Beltane/Prvi maj je zamenjen hrišćanskom verzijom „Vaskrsa“. Umesto naših originalnih Bogova i običaja, jevrejski izmišljeni Nazarećanin je fokus ropskog obožavanja i psihičke energije. 1. maj je takođe zamenjen velikim danom proslave jevrejskog komunizma.

„Vaskrs“ je nastao od Astarot i prvobitno je bio poznat kao „Aštar“. Ovaj praznik se poklapa sa prolećnom ravnodnevnicom kada su dan i noć jednake dužine, a kod Anglosaksonaca je bio poznat kao „Eastre“. Kao Boginja plodnosti, Astarot je bila povezana sa zečevima i jajima. Ostali nazivi su: Easter, Eos Eostre, Ester, Estrus, [Estrus je kada životinja ide u teranje; sezona parenja] Oestrus, Oistros i Ostara. Opet, „Jagnje Božje“ je ukradeno iz horoskopskog znaka ovna - ovna koji se javlja svakog proleća.

Sve gore navedeno je ukradeno i iskvareno u fokusiranju i obožavanju fiktivnog jevrejina, što stvara moćnu psihičku vezu:
Citat iz jevrejskog Talmuda:
Simeon Hadarsen, fol. 56-D: "Kada dođe Mesija, svaki Jevrejin će imati 2800 robova."

Paganski letnji solsticij (ravnodnevnica) je ukraden i zamenjen sa „Dan sv. Jovana“ u čast „Svetog Jovana Krstitelja“, još jednog jevrejskog izmišljenog lika ukradenog iz hinduističkog/paganskog alhemijskog koncepta, da bi nejevreji ropski obožavali i fokusirali psihičku energiju na jevreje.


Lammas Dan/Lughnasadh je ponovo zamenjen sa „Uspenje Marijino“, kako bi se fokusirali na fiktivnu jevrejsku devicu Mariju, da bi nejevreji ropski poštovali i usredsredili svoju psihičku energiju na potkrepljivanje laži.

Noć veštica/Samhain je zamenjen sa „Danom Svih Svetih“ kod katolika, a „Danom Svetog Luke“ kod pravoslavaca.

Božićna sezona i zimski solsticij zamenjeni su „Božićem“. Ovo je krajnje bogohuljenje!
Opet, postoji potpuni fokus na jevrejskog izmišljenog Nazarećanina i njegovo lažno rođenje, lažne jevrejske roditelje i sve ostalo. Ove laži se forsiraju u umove nejevreja širom sveta, stvarajući ogroman psihički vrtlog energije koji podmuklo uništava naše kulturno nasleđe i pamćenje i promoviše naše sopstveno prokletstvo. Čitava paganska Yule sezona bila je zaražena izmišljenom nazaretskom pričom, od „Adventa“ do obrezanja jevrejskog Nazarećanina 8. dana u sinagogi od strane jevrejskih rabina.

Imbolc je zamenjen sa "Pepelnom sredom" koja je ukradena iz drevnog hinduističkog obreda nanošenja pepela na mesto trećeg oka - na sredini čela.

Hrišćanski fundamentalisti su prekovremeno radili na iskorenjivanju svih tragova paganskog porekla ovih praznika kako bi ojačali i održali laž o Hrišćanstvu. Kao što smo više puta rekli, istorija se idalje falsifikuje. Istina je zamenjena lažima koje promovišu jevrejsku nadmoć i njihov plan komunističkog novog svetskog poretka gde će oni biti „bog“. Pobuna protiv uzurpatora, koja je oduvek bila povezana sa Satanom, intenzivno se obeshrabruje, kako bi se uspostavio ovaj novi jevrejski svetski poredak gde će svi nejevreji biti označeni bar kodovima i biti robovi.

Pored toga, nejevrejska/paganska kultura je nemilosrdno napadnuta, podsvesno - u mnogim filmovima nastalim kroz jevrejski Holivud. Jevreji su imali istoriju zavaravanja nejevreja da rade svoj prljavi posao za njih, kao što je vođenje njihovih ratova i osuđivanje sebe (psihičkom energijom). Eklatantan primer je rat u Iraku, koji su za Izrael vodili skoro svi nejevreji, jer je prijavljeno da su samo četiri jevrejska vojnika poginula u ratu.

Hrišćanske robotske pesme i molitve koje uzdižu jevreje i Izrael, iskvarene su iz paganskih mantri. Nejevreji pevaju i mole se za svoje prokletstvo.

Prošle Noći veštica(piše Prvosveštenica Maxine Dietrich), primetila sam u prodavnici zalihe izuzetno odvratnih maski đavola, koje prikazuju našeg Stvoritelja Boga Satanu. Noć veštica je moj omiljeni praznik sa maskiranjem, zabavama i slično, ali šta je bilo našem Bogu Stvoritelju je druga stvar. To nije samo velika uvreda za našeg Boga Stvoritelja, već i veliki šamar za sve nejevreje.

Vaskršnjeg zeca, koji je prethodio Hrišćanstvu, nemilosrdno su napali fundamentalistički hrišćani, zajedno sa Deda Mrazom, poznatim kao "Nik" i "Nikolas". „Deda Mraz” na engleskom „Santa“ je anagram „Satane”, a crvena, bela i crna su boje glavnih nadija duše. „Nik“ je drugo ime i za Satanu.

Jevreji koriste zavedene hrišćane da za njih rade svoj prljavi posao i smeju im se. Oni i sami znaju da Nazarećanin nije stvaran i da je samo izmišljen i nemilosrdno gurnut da porobi pagane i stvori ogroman vrtlog psihičke energije nejevreja kako bi oni njihovog "Mesiju" doveli u stvarnost.
Citat iz jevrejskog Talmuda:
Simeon Hadarsen, fol. 56-D: "Kada dođe Mesija, svaki Jevrejin će imati 2800 robova."

Pošto je lažno, Hrišćanstvo je odskočna tačka ka jevrejskom komunizmu, gde se svi tragovi duhovnog znanja nasilno uklanjaju, kao što je slučaj sa inkvizicijom. Ovo osigurava da se svo okultno znanje i moć drže u rukama jevreja kako bi u potpunosti porobili i kontrolisali mase i uspostavili sami sebe kao „boga“.


BACK TO EXPOSING CHRISTIANITY