Mir Neka Je S Njim


Moje razumevanje okružuje istinu stvari,
I istina je sazdana u meni,
I istina mojih potomaka se stvara sama od sebe,
I kada je bila znana, beše sve zajedno u meni
I svi naseljeni delovi i pustinje
I sve stvoreno je poda mnom
I ja sam vladajuća moć koja predhodi sve što postoji
I ja sam onaj koji istinu govori
I ja sam Pravedni Sudija i Vladar Zemlje
I ja sam onaj kojeg čovek obožava u svojoj slavi
Prilazeći mi i ljubeći mi stopala
I ja sam onaj što širi preko nebesa njihovu visinu
I ja sam onaj što plakao je na početku
I ja sam onaj od kojeg se otkrivaju sve stvari,
Zaista sve-milosrdan dodelio mi je imena,
Nebeski tron, i sedište, i nebesa, i zemlju.

U tajni mog znanja, nema boga sem mene.
Te stvari su pokorne mojoj moći.
O neprijatelji moji, zašto me poričete?
O čoveče ne odbijaj me, već prihvati.
Na Sudnji Dan, bićeš radostan pri mom susretu
Ko umre zarad moje ljubavi, poslaću ga
U središte raja, mojom voljom i zadovoljstvom;
Ali onaj ko umre ne mareći za mene
Biće bačen u muku i jad i bol.
Kažem ja sam jedini i uzvišeni;
Ja stvaram i činim bogatim one koje ja želim.
Slava je samnom, jer sve stvari su pod mojom voljom,
I univerzum je osvetljen nekim od mojih poklona.

Ja sam kralj sto uzdiže sebe samog,
I sva bogatstva kreacije su pod mojom zapovedi.

Otkrih vam, o ljudi, neke od mojih puteva.

— Tako reče Šejtan


Nazad na Doktrine Satane