DOKTRINE SATANE

 

O DOKTRINAMA SATANE I JEZIDSKOG NARODA

AL JILWAH [CRNA KNJIGA SATANE]

QU'RET AL-YEZID

MIR NEKA JE S NJIM

SATANINA PESMA 1 

SATANINA PESMA 2

SATANINA PESMA 3