Qu'ret al-Yezid;
Otkrovenje Ta'usa


Stoga, istina je da moje znanje obuhvata
Samu istinu svega što jeste,
I moja mudrost nije odvojena od mog srca,
I manifestacija mojih potomaka je čista u tebi,
I kada bude otkriveno Adamovoj deci
Videće svi.
I mnogi će podrhtavati tada.
Sva naselja i pustinjska prostranstva su zaista moja tvorevina, postavljena,
Sve potpuno unutar moje snage, ne od lažnih bogova;
Zbog toga sam ja onaj kojem čovek prilazi sa pravim obožavanjem,
Ne lažni bogovi njihovih knjiga, pogrešno napisanih;
Ali oni će doći da me upoznaju, pauna od bronze i zlata,
Krilima raširenim preko ‘Kaaba’, hrama, i crkve, neće biti previše u senci.
I u tajnoj pećini moje mudrosti znano je da ne postoji bog sem mene,
Arkanđel nad svim mnoštvom, Melek Ta'us.
Znajući ovo, ko se usuđuje da porekne?
Znajući ovo, ko se usuđuje da ne obozava?
Znajući ovo, ko se usuđuje da obožava lažne bogove Kurana i biblije?
Znaj da onoga ko me zna ću poslati u rajske vrtove mog zadovoljstva!
Ali Jezida koji me ne zna ću poslati u muke.
Reci onda, Ja sam jedini i uzvišeni arkanđel;
I ja činim uspešnim onoga koga želim,
I ja oživljavam koga ja želim.
Reci onda, ja sam jedini kome se treba moliti od Kula sa Lališa,
I sa planine Ararat do zapadnog mora.
Reci onda, neka svetlo znanja seva od ziaraha,
Seva od reka Eufrata do skrivenosti Šambale.
Nek moj Barjak bude nošen od svog svetog mesta do hrama,
I neka svi klanovi Jezida znaju za moje manifestacije,
Čak i ‘Sheikan’, i ‘Sinjar’, i ‘Haliteyeh’, i ‘Malliyeh’, i ‘Lepcho’,
I ‘Kotchar’ koji lutaju među nevernicima.

— Tako reče Šejtan


Nazad na Doktrine Satane