Satanina Pesma 1


Sveznajući zna da učenja ljudi
sadrže neka od mora mog znanja.
Drvo lotosa na sedmom nebu je mesto mog otkrovenja.
Jer Ja sam sve-slušajući, sveznajući;
slavna je moja svetost i uzvišeno je moje ime.
Raj je moje vino a Pakao je toplota mog žarkog vetra.
Sazvežđa su se pružila preda mnom pre nego sto sam bio uzdignut.
Kao pognutost slugu onome ko je služen.
I sve u univerzumu reklo mi je
O Bože, Vodi nas pravim putem.

— Tako reče Šejtan


Nazad na Doktrine Satane