Satanina Pesma 2


Moja čast presedava nad svime.
I zbog toga Ja sam taj, najjači i najsavršeniji
I Ja pozivam moju moć da upravlja umesto mene.
Ja sam velik i najviši.
O moji obožavatelji verujte u mene, nezanemarujte me
Jer neverica je karakteristika sebičnih.
Daću bezvernicima sveprisutnu vatru da piju
A lahor onima koji veruju u mene.
Hvala je samnom slavljena moja sposobnost
Uzdignuta je moja uzvišenost, ovde sam Ja Kralj Zemlje
.

— Tako reče Šejtan


Nazad na Doktrine Satane