Satanina Pesma 3


Ja sam stvorio čoveka vremena
Sedam tla i sedam neba.
Oni su moja sunca koja sijaju svetovima
Vođa zapletenih i moje tajne su skriveni.
Ja sam onaj koji stvara u utrobi kako Ja želim.
Ljudi i Ja učinili smo moja čuda stvarnim u mojim kreacijama.
Ja sam biće svih bića i sva bića.
Ja sam onaj koji je zadovoljio sve svetove u mojim kreacijama.
Ja sam Bog Bogova i svih tronova.
I sva neba su moji izumi.
Ja sam onaj čije tajne su obožavane
Kod mene su hvala, slava, obožavano je moje biće.

— Tako reče Šejtan


Nazad na Doktrine Satane