Spiritualni Satanizam, kao i "Tradicionalni Satanizam" razlikuje se od LaVejevog Satanizma, u smislu da smo mi svesni postojanja Satane/Lucifera kao stvarnog bića. Mi NISMO ateisti! Pored ogromnih razlika, Crkva Satane, osnovana 1966, od strane Antona Šandora Laveja, koja trenutno zauzima ateistički stav, i vide Satanu samo kao "arhetip".

U svetlosti novog znanja zasnovanog na hiljadama sati intenzivnog dubokog istraživanja, mi smo otkrili sledeće:

1. 1. Satana je naš pravi Bog Tvorac. "YHVH" drugačije poznat kako "Jehova" obmanjivanima, je lažni entitet. "YHVH" predstavlja četri elementa na uglovima u popularnom Jevrejskom sistemu magije koji je dostupan javnosti.

2. Lik "Isusa Hrista" je izmišljotina i ukradena je od više od 18 legendi o Paganskim Bogovima, kao na primer Odin koji je obešen na drvetu i onda oživljen, koji su samo opis alhemijske operacija transformacije duše - smrt i vrskrsenje. Nazarećanin je i nikad nije bio više od običnog alata za uklanjanje svog pravog spiritualnog znanja i razoružavanje populacije njihovih spiritualnih moći. Čovečanstvo je zbog toga platilo na trilione i trilione dolara, a takođe i bolešću, bedom i patnjom jer je uklonjeno to znanje. Spiritualno znanje je sitematično bilo uništavano, izvrtano i iskvareno kako bi SPIRITUALNO I FINANSIJKI POROBILI SVE NAS. Time što su silom nametali populaciji da je Nazarečanin pravi entitet, ti na vrhu su uspostavili kontrolu kako bi zgrnuli neopisivo bogatstvo i moć.

3. Pravi Satanizam predhodio je Hrišćanstvu hiljadama godina i zasniva se na transformaciji duše. Hrišćani su zavedeni u "prihavatanje Isusa Hrista" i "živeti spašeno" što je sve netačno. Sve u Hrišćanskoj religiji je lažno i mi ovo dokazujemo van svake sumnje. Hrišćanska obmana "spašenosti" se zasniva na ukradenom i iskvarenom znanju alhemije, po kome neko istinito radi na sebi spiritualno kako bi transformisao svoju dušu u božanstvo.

Mnogi Tradicionalni Satanisti obožavaju Satanu/Lucifera. Neki ga smatraju za prijatelja i ne obožavaju ga, drugi samo priznaju njegovu egzistenciju. Mi poštujemo individualnost i lični izbor. Odnos čoveka sa Satanom/Luciferom zavisi od individue, jer Satanizam ceni slobodu misli i individualnost.

Satana je donosilac zananja. Cilj Spiritualnog Satanizma je da primenimo to znanje i transformišemo naše duše u obogotvorenje, sto je i bila originalna namera našeg Tvorca Boga Satane.

Za razliku od mnogih religija, Spiritualni Satanizam ohrabruje svakog da preispituje sve. Dati najbolje od sebe i prevazići sopstvene limite je suština Spiritualnog Satanizma, a ovo počinje korišćenjem maksimalnog potencijala svog mozga. Spiritualni Satanizam se ni na koj način ne suprostavlja nauci. Mi jako podržavamo i podstičemo svo naučno znanje i istraživanje. Mi smo veoma svestni da je čovešanstvo opasno unazađivano u naučnom znanju i shvatanju zbog vekovne represije Hrišćanstva. Mi verujemo da svi spiritualni i paranormalni fenomeni mogu biti naučno objašnjeni na racionalan način; naučno znanje još uvek nije dovoljno napredovalo da bi moglo da obuhvati i objasni dovoljno takozvano "nadprirodno".

Nema posrednika u Spiritualnom Satanizmu. Mi jako ohrabrujemo naše ljude da stvore uzajaman odnos sa Satanom. Sveštenstvo postoji samo zbog savetovanja i podrške. Nečiji odnos sa Satanom je samo izmedju te osobe i Satane. Mi zauzimamo stav "odgovornost odgovornome". Ne postavljemo nikakva ograničenja na znanje ili lične moći pojedinca i radimo sve što možemo kako bi svo znanje dostupno SVIMA - a ne samo samo-odabranoj "eliti" kao što je to slučaj u drugim religijama. Satana ohrabruje samo-proučavanje, učenje, direktno iskustvo.

Većina Spiritualnih Satanista uradi posvećenje Satani. Posvećenje je jako bitno jer nas Satana štiti dok mi radimo na sebi kako bi unapredili naše moći. Oni koji idu sami ili bez ikakve spiritualne zaštite često se susreću sa uništenjem. Kada jednom neko uradi Posvećenje, Demoni često nas štite i rade sa nama kako bi nam pomogli da napredujemo. Za razliku od religija desne staze (RHP), Spiritualni Satanizam ohrabruje akciju. Satana želi da njegovi ljudi žive ispunjen život i da evoluiraju.

Satana je uvek tu za nas, ali kako napredujemo, on očekuje od nas da preuzmemo stvar u svoje ruke, koliko smo to sposobni, koristeći naše sopstvene moći. Hrišćanstvo i njihova vojska promišljeno čine invalide od ljudi. Hrišćani su oduvek bulanili kako je njihov Nazarećanin lečio ljude. Ti ljudi su ostali kao robovi jer oni nikada nisu naučeni kako, niti se od njih očekivalo da leče sebe ili druge. Arhetip Nazarećanina predstavlja ropstvo, zavisnost, i trajnu beskrajnu zloupotrebu u srvhu programiranja čovečanstva da budu savršeni robovi u novom svetskom poretku. Nazarećanin prebacuje celokupnu važnost na "život posle smrti" kako bi stvorio umnu šemu da ovaj život koji sad živimo je totalno nevažan. Ovaj mentalni stav je esencijalan za podnošenje svih mogućih zlostavljanja za dobrobit manjine.
"Dobro nas je služio, ovaj mit Hrista."
-Papa Leo X [1475-1521]

A što se tiče takozvanih čuda povezanih sa Hrišćanstvom, bilo kakva izlečenja su bila vrlo retka i diskutabilna. Ovo je takođe zasnovano na alegoriji koja se odnosi na transformaciju nečije duše. Svako ljudsko biće koje poseduje spiritualno znanje i moć može ostvariti sva dela koja se pripisuju nazarećaninu u bibliji, i šire. Mnogi Hrišćani su nesvestni da opšte sa opakim vanzemaljcima (neprijateljima koje su Nordijci takođe poznavali kao "anđeli" i sivi), koji su se pojavljivali sada i tada kako bi dali kredibilitet laži. Među "New Age" praktikantima, mnogi prizivaju anđele u pripomoć i ne nauče ništa. Ista šema ljudskog neznanja i nemoči preovlada. Satan/Lucifer je Pravi Bog Kreator, i veliki oslobodilac čovečanstva. On se ne plaši da ljudi imaju spiritualne moći i znanje zato što je on istinit i nema šta da krije.

Satana nam daje znanje da budemo slobodni i nezavisni. On nas vodi da budemo gospodari sopstvenih života i sudbine. Satana i njegovi Demoni su uvek tu da nam pomognu kada postoje stvari koje još uvek ne možemo da rešimo.

Satana odžava svoja obećanja; on je sveprisutan i pun ljubavi za njegove. Satana predstavlja slobodu, snagu, moć i pravdu. Satana nam pokazuje kako nije u redu da trpimo zlostavljanja. Pokazuje nam da zaslužujemo zadovoljstva, sreću i bolji život. On nas je stvorio genetskim inžinjeringom, na isti način kao što naučnici sad stvaraju klonove i rade sa genima, ali na mnogo napredniji način.

Mnogi ljudi zanemaruju takozvanu "okultnu" moć, ne uzimaju je za ozbiljno ili su na drugi način potpuno nesvestni njih. Istina je da da su oklutne moći bile u rukama manjine vekovima. Hrišćanstvo je bilo njihov alat za uklanjanje znanja iz naroda. Prateći uklanjanje znanja, fiktivna prošlost je izmišljena kako bi onemogućila ljudima da saznaju istinu. Ljudi koji ne razumeju ili su neupućeni u ove veštine su na milosti onih koji ih znaju i koji su majstori u korišćenju njih. Hiljadama godina ranije u Drevnom Egiptu, ova moć je bila dobro poznata i većina naroda je znala kako da je iskoristi. Sa dolaskom Judeo/Hrišćanstva i Islama, znanje je bilo sistematično uništavano gde god je bilo nadjeno.

Gradovi, bibiloteke i svi drugi izvori znanja su bili uništavani u pokušaju da se izbriše svo znanje Originalnih Bogova [koji su vanzemaljci] i moći ljudske duše. Bogovi koji su komunicirali, venčavali se ili sprijateljivali sa ljudima su bili proklinjani i prognani.

Čovečanstvo je bilo odsečeno od Pravog Boga Tvorca Satane i nazaduje od tad. Zlostavljanje dece, životinja, nepromišljeno uništavanje i zanemarivanje prirodne sredine, zemlje i ostalih živih bića su samo neki od efekata spiritualne degeneracije. Hiljadama godina ranije, dugo pre dolaska Judeo/Hrišćanstva, ljudi su živeli rame uz rame sa Bogovima u eri poznatoj kao "Zlatno Doba".

Satana je Sumerski Bog poznat kao "EA" ili "ENKI". On je BOG, ne anđeo! On je bio oklevetan i ogovaran vekovima sa obmanama i lažima. Većina ljudi ne poznaju Satanu. Oni veruju u sve što im je rečeno bez ikakvog pitanja. Strah je moćni alat koji je korišćen vekovima da bi držalo čovečanstvo dalje od Satane.

Satana je najbrilijantniji i najmoćniji od svih Bogova. On je simboliziran kao Vodonoša znaka Vodolije, jedanaestog znak Zodijaka. Vodolija je znak čovečanstva, tehnologije i genija. Jedan od Sataninih brojeva je 11.

Satana/Enki je osnovao Stari Egipatski Red Zmije, takođe poznatog i kao "Bratstvo Zmije". Milenijumima, ova učenja su bila korumpirana i više nisu nalik originalnim doktorinama. Ovaj Red je imao zadatak da čovečanstvu donese Božansko znanje i moć da završe Veliko Delo transformacije ljudske duše. Ovo znanje je držano u rukama manjine i zloupotrebljeno na štetu svih nas pod vladavinom neprijateljskih bogova. Ljudima je rečeno da ako dobiju moći, da će ih zloupotrebiti. Ovo je takođe laž koja je stvorena i raširena od onih koji koriste te moći za opake svrhe pod direkcijom neprijateljskih vanzemaljaca maskiranih kao jehova i kompanija. Da bi obelodanila ove dobro-čuvane tajne prosečna osoba mora da osigura da oni koji kontrolišu ne mogu više da zadrže svoje moći.

Bogovi su vanzemaljska humanoidna rasa bića. U hrišćanskoj bibliji, bogovi su poznati pod imenom "Nefilimi". Ova bića su vrlo razvijena, napredna, neverovatno mudra i moćna. Oni su genetski modifikovali njihov DNK, tako da ne stare.

U Simonovom Nekronomikonu (ova knjiga bazirana je na Sumerskoj/Mesopotamskoj mitologiji, iako je klasifikovana kao delo fantastike), fraza "Kada veliki medved bude bio nisko na nebu" odnosi se na sazvežđe Ursa Major, dela Velikog Krčaga. Kada se planete poravnaju na određen način otvara se kapija za putovanje kroz prostor. Ljudi uvek gledaju u nebo, očekajući ponovni povratak Bogova.

Celokupna svrha čovečanstva je bila da rade kao radnici u rudnicima za Nefilime. Onda smo trebali da budemo uništeni, pošto se projekat iskopavanja zlata završi. Satana, zajedno sa mnogim drugim Nefilimima je imalo decu sa ljudskim majkama. Ovi potomci su bili poznati kao "Polu-Bogovi".

Satana je neverovatno jak, brilijantan i moćan. On ne prihvata poraz. Možda je izgubio bitku, ali ne i rat. SATANA/LUCIFER ZALAŽE SE ZA SLOBODU OD TIRANIJE

DA LI SATANA ZAISTA POSTOJI?
Da. On radi sa svojim učenicima i sledbenicima. Mnogi od nas su ga videli, svedočili smo takozvanom natprirodnom, i mnogima od nas su date moći daleko iznad obične osobe. Kada pitamo, mi dobijamo odgovore. Za razliku od drugih religija, gde su sledbenici primoravani da traže svoje bogove, Satan/Lucifer nama dolazi. On nam obznanjuje svoje prisustvo.

Demoni, za razliku od hrišćanskih laži, su prijatelji čovečanstva. Demoni, koji su Originalni Bogovi, individualno nam daju pažnju i zaštitu onda kada se stvori veza od poverenja. Kada smo bliski, u pod zaštitom Satane, on nam daje odgovarajućeg Demona sa kojim da radimo. Njihovi sigili sadrže mnoge bitne dizajne alhemijskih simbola povezanih sa otvaranjem duše.

Satana nije "zao", niti je On odgovoran za bolesti, zaraze i sve ostalo što zadešava čovečanstvo. Ove nesreće su posledice uklanjanja i uništenja drevnog znanja koje je bilo zamenjeno Hrišćanskim programima.

Satanizam zastupa ravnptežu spiritualnosti i tehnoglogije. Bez ove ravnoteže, civilizacija se pre ili kasnije raspada.

"Pakao" nije plamena reka. Pakao nije unutar Zemlje, kao što su neki hrišćani pokušali da poplaše ljude. Hrišćanski koncept Pakla je totalno komičan. Neki od nas, koji smo bliski sa Satanom, smo videli Pakao. Mi smo svi imali ista iskustva. U Paklu ne postoji dan i noć u onom smilu za koji mi znamo. Pakao je sav u mraku, ali je osvetljen plavim svetlom. Jedna od Luciferovih boja je plava a Demoni se često prikazuju u plavom svetlu. Plava je vrlo spiritualna boja. Neki ljudi se ovde inkarniraju dok neki na ovom mestu čekaju reinkarnaciju u druge svetove.

"Pakao" i "Donji Svet" su takođe alegorije za tri niže čakre; "Pakao" predstavlja prvu čakru. Razlog za ovo je vatrena kundalini zmija koja leži sklupčana u prvoj čakri i koja kada se uzdigne može biti jako vrela.

Suprotno histeričnom Hrišćanskom verovanju, Satanizam ni na koj način nema veze sa krvnim žtvovanjem. Sva moguća ubistva i živa krvana žrtvovanja mogu biti viđena u Judeo/Hrišćanskoj bibliji. Zmija, koja simbolizuje Satana, predstavlja kundalini na dnu kičme, a takodje i DNK. Zmija predstavlja život. Kada se ova snaga aktivira, mi smo prosvetljeni.

Oni koji imaju probleme ili su pod kontrolom Hrišćanstva, predlažem vam da pročitate ceo sadržaj ove web stranice:

 

© Copyright 2002, 2004, 2005, 2006, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457