VAŽNE INFORMACIJE ZA NE-SATANISTE, ATEISTE I ONE KOJI SU NOVI U DUHOVNOSTI


Pravi Satanizam je duhovna alhemija i drevne paganske religije koje su hiljadama godina prethodile Hrišćanstvu, Islamu i njihovom korenu Judaizma. Judaizam, Hrišćanstvo i Islam su obilno krali od originalnih drevnih paganskih religija, uklanjajući svu duhovnost i zamenjujući je lažima i korupcijom. Vatikan je delovao kao policijska snaga koja je progonila, mučila i ubijala svakoga ko je imao bilo kakve paganske duhovne sposobnosti ili znanje u prošlosti. Ovo se dešavalo kroz inkviziciju, o kojoj smo i pisali na Razotkrivanju Hrišćanstva. Jedina svrha judeo/hrišćanskih/islamskih takozvanih „religija“ je da duhovno zavedu ljude i da im uskrate duhovnu istinu. Ovi programi su zasnovani na obožavanju jevrejske korupcije i fokusiranju se na smrt.

Pravi Satanizam je zasnovan na znanju. Da biste saznali istinu, morate učiti. Istinu ne treba na neki određeni način objašnjavati, niti je treba nešto previše potkrepljivati, za razliku od laži. Čista istina je nešto što možete i sami da vidite. U Satanizmu možete sopstvenim očima da se uverite u sve. NEMA posrednika u Satanizmu, svako od vas je sposoban da ima lični odnos sa Satanom i Demonima.

Za one od vas koji su potpuno novi u Satanizmu, imajte na umu da postoje neke druge sekte "satanista", tj. ljudi koji sebe samo nazivaju Satanistima, koji su u skladu sa hrišćanskim lažima o onome što oni veruju da je Satanizam. Pravi Satanizam ni na koji način nije u skladu sa judeo/hrišćanskim/islamskim tvrdnjama, koje su lažne. Neki od ovih ljudi su zavedeni, drugi su namerni infiltratori koji su tu samo da stvaraju zbunjenost, a treći su neprijateljske duše. Uvek budite svesni ovoga ako ste novi. Radost Satane je godinama bila pod ozbiljnim napadima zbog razotkrivanja neprijatelja. Neprijatelj je više puta zatvarao naše veb stranice, grupe i forume i napadao naše Sveštenstvo brojnim (neuspešnim) atentatima. Na mreži mnogi naši članovi bivaju napadani, mnogi nas zlobno klevetaju [nemaju argumente i mogu samo da klevetaju, izmišljaju laži i prozivke].

Radost Satane je ogromna veb stranica sastavljena od bukvalno hiljada propovedi i članaka. Naše osoblje nije toliko veliko i nismo bili u mogućnosti da na sajtu ispravimo par informacija koje su stizale sa vremenom, kroz istraživanje, lično iskustvo i otkrovenja naših Bogova. Ovde ima članaka koji su u svetlu novih saznanja zastareli. Trudimo se da budemo u toku, ali većina ovih novih saznanja je objavljena na našim internet forumima.
Kliknite ovde da biste ušli u naše internet forume

Biblija NIJE reč „Boga“, već je stvorena i promovisana od strane Jevreja koji su uzurpirali drevno duhovno znanje [zato Biblija ima toliku numerologiju u sebi], i s ovim znanjem pokušavaju da postanu bogovi na ovoj zemlji i da porobe čovečanstvo . Bez znanja većine ljudi, stanovništvo je vekovima bilo pod intenzivnom samoodrživom čarolijom. Satana je ISTINA i Istina će vas osloboditi.

“[Satanizam je] prva religija čovečanstva”
- Satana

Sveštenstovo Radosti Satane obavezano je očuvanju Istinitog Satanizma. Predugo su neprijatelji lažno predstavljali Satanu i Satanizam, Satana praktično nikada u skorijoj istoriji nije mogao da govori za sebe i otkrije ko je i šta je zapravo. Satana je pravo biće. Delovao je sa mnogima tokom poslednjih nekoliko hiljada godina i ostavio nam je doktrine Al Jilwah, Qu’ret Al Yezid i druge spise.

Satana se ni u kom smislu ne uklapa u judeo/hrišćanske ili muslimanske opise koji su ga lažno opisivali toliko dugo, niti odgovara Anton LaVey-ovom liku u "Satanističkoj Bibliji". Kako bi uistinu spoznali Satanu, morate mu se obratiti lično, bez predrasuda i nekakvih zlih očekivanja. Otkrićete kako se ne uklapa u ono o čemu pričaju sve jevrejske religije.

Pravi Satanizam je drevni Paganizam. Činjenica je da su Judaizam, Hrišćanstvo i Islam tek kasnije nastali i da su reakcija na antički Paganizam koji je hiljadama godina prethodio sva tri programa.

Na žalost, traganje za nekim odgovorima iz vanjskih izvora bila je večita tema za nas, jer toliko mnogo znanja je sistematski uništeno i uklonjeno od strane Hrišćanske Crkve. Hrišćanska Crkva izmišlja lažnu istoriju prema svojim planovima, kao i pre, kako bi sakrili Istinu.

Sveštenstvo Radosti Satane ne priznaje Judaizam, Hrišćanstvo ili Islam kao legitimne religije. Ovo su zapravo programi smrti koji sakrivaju duhovno znanje, uvaljujuću ljudima laži i korupciju, dok iznuđuju milijarde dolara i duševnu energiju, zajedno sa eksploatacijom ljudskog očaja i patnje kako bi zadržali neopisivo bogatstvo i duhovno znanje u rukama jevrejske manjine.

Ovi programi smrti su stvoreni na ukradenim i korumpiranim znanjem Paganizma. Zauzimamo isti stav što se tiče "Wicce" i "Neo-Paganizma". Obe ove novo-stvorene vere (obe se pojavljuju u 20tom veku) su iskvarene verzije prvobitnih religija, što se povinuje judeo/hrišćanskom planu o vladanju svetom kroz odstranjivanje prave duhovnosti.

Naš cilj je da prosvetlimo ljude i razotkrijemo sve laži koje su ove nove takozvane "religije" stvorile što se tiče Satane, Satanizma i Satanista, a i drugih tema.

Ne prihvatamo ili priznajemo grupe koje karakterišu Satanu ili Satanizam judeo/hrišćanskim konceptima, i one, koji poput skorijih članova LaVejeve "Crkve Satane", ne prihvataju Satanu kao pravo biće.

Ne priznajemo nijednu organizaciju, crkvu, itd., koja tvrdi da su Satanisti, dok uzimaju svoj takozvani „satanizam“ direktno iz judeo/hrišćanske Biblije, u skladu sa judeo/hrišćanskim konceptima o Satani, Demonima [Drevnim paganskim Bogovi] , ili Satanizmu. Pravi Satanizam je postojao mnogo pre bilo koje judeo/hrišćanske Biblije ili učenja. Ovi ljudi nisu Satanisti, oni su obrnuti Hrišćani ili Jevreji.

Informacije na ovom sajtu su rezultati mnogih istraživanja i ličnih kontakata sa mnogim učenicima, sa Satanom i njegovim Demonima koji nas vode i daju nam instrukcije koje se tiču istinitog porekla pravog Satanizma i drugih stvari. Ohrabrujemo vas da čitate i učite totalno slobodno i otvorenog uma. Jedino kada je vaš um potpuno slobodan i deprogramiran od laži, pravo prosvetljenje i učenje će da se doživi.


Pravo poreklo Duhovnog Satanizma

Razotkrivanje Hrišćanstva

 

© Copyright 2003, 2004, 2005, 2006, [Updated 2018] Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457