Jezidi; Irački Sledbenici Satane


Postoji mnogo sukobljavajućih članaka što se tiče Jezida Iračkih obožavaoca Đavola. Narod Jezida izvorno potiče iz Južnog Iraka i migrirali su ka severu na Planinu Lališ. Verovalo se da su potomci Asiraca koji su tražili sklonište nakon pada Ninive 612 PNE. ¹

Eridu takođe znan kao “Enkidu” bio je drevni grad u Južnom Iraku. Ovo je bio grad Oca Satane (Enkia). Dolina Baten El Ghoul koja se nalazi tačno preko zatrpanog drevnog grada sada je znana kao "Đavolja Rupa." "Trbuh Zveru". Jordanci i mnogi drugi je smatraju ukletom. Demone su viđali mnogi koji su provodili noći tu, uglavnom vojnici u bivacima (kampovima). Oni koji su bili tamo na bilo koje vreme tvrde da ima moćnu energiju koju RHP ljudi etiketiraju kao "zlo."

Oni koji su provodili ovde noći tvrde da je čitava oblast "okružena čudnim plavičasto sivim svetlom". "Utvare" su takođe viđane. (Gore pomenute informacije su uzete iz knjige "Psihički Ratnik" od David Moorehouse-a). Autor je bio vojnik US Armije koji je bio pogođen u glavu bombom iz minobacača dok je kampovao sa svojim vodom u toj dolini i iskusio je psihičke fenomene i sposobnosti koje nikada pre incidenta nije imao. Na kraju je određen u odeljenje za psihičke borbene operacije američke vojske.

Irak ima mnogo drevnih artifakta i dokaze o Satani. Planina Laleš je blizu drevnog Asirskog grada Ninive a na dalje trista milja protežu se Ziarahs; Sedam Sataninih Kula sa centralnom kulom na Planini Laleš. "Sedam Kula ili Moćnih kuća – visoke bele kupastog oblika strukture sa blistavim zracima koje sevaju sa vrha." ²

„...sedam kula – Kule Satane [Zijare] – šest od njih trapezoidne forme, i jedna, „centar“ na planini Laleš, u obliku oštrog, žljebljenog vrha.“
-Satanistički Rituali, Anton LaVej

Gornji odlomak je takođe alegorija, jer je centar ona neparna, srčana čakra. Ima moć, ali ne moć najjače čakre duše, '666' čakre Sunca. Moći srčane čakre su u stvari minimalne. Zbog toga je neprijatelj uvek reklamira u mejnstrim knjigama iu dogmi novog doba koja je lako dostupna javnosti. Ovako stvaraju lažnu duhovnost.

Na vrhu svake kule nalazi se blistavi heliografski reflektor, i namenjeno je bilo da služi kao moćna kuća odakle bi Satanistički/Jezidi Sveštenici mogli da usmere svoju volju da utiču na događaje u svetu.

Jezidi su često opisivani kao tajnoviti narod kojima nije dozvoljeno da otkriju svoju religiju autsajderima, svoja prava uverenja drže skrivenim. Moderni Jezidizam se promenio u odnosu na stare puteve zbog spoljašnjih uticaja. Narod Jezida je oštro proganjan i veoma je sumnjiv autsajderima. Očigledno je da su njihove doktrine bile menjane kako bi se uklopile u hrišćanska verovanja kao u Qu’ret Al Yezid, gde Satana kaže da je Bog dok u drugim delovima priča kako je ‘arhanđeo’.

Satana je diktirao Al Jilwah direktno proroku Jezida Sheik Adi u 12-om veku. Al Jilwah je najvažnija doktrina u Satanizmu i svaki Satanista bi trebalo da bude upoznat sa njegovim učenjima. Pitah Satanu da li je Al Jilwah od njega i potvrdio je da jeste, ali je rekao da su Muslimani izmenili neke od doktrini Jezida.

Jezidi su bili žrtve genocida i masivnog pokolja od ruku ostalih, uglavnom od pripadnika hrišćanskih i muslimanskih religija. Godine 1415 NE, Muslimani su oskrnavili i spalili grobnicu Sheik Adi, pljačkajući njegov grob i uklanjajući njegove kosti i paleći ih pred Jezidima. “Mnoštvo Jezida su poveli sa sobom kao zarobljenika od kojih su napravili robove, ostale su ubili. Badr al-Din dalje je naredio pogubljenje dve stotine člana sekte i ekshumirao i spalio kosti Sheik Adi-a.” ³

1892, Farik ‘Omar Paša pozvao je nekoliko Poglavara Jezida u Mosul. Njegova agenda je bila da sakupe taksu od 20 godina u nazad i da pokuša da ih preobrati u Islam. Nekoliko hrišćana je bilo prisutno na sastanku. Počeo je da im govori da “ako bi se odrekli obožavanja Đavola, bili bi nagrađeni visokim položajem i činom, i zadovoljilo bi velikog Alaha.” Kada su odbili da odgovore, Farik ih je bacio u zatvor, uputivši se ka njihovom selu i “pobio je oko njih 500.” " 4

Većina Jezida je nepismeno i nekoliko doktrina koje imaju se generacijama prenosila usmeno. U nameri da izbegnu progon, narod Jezidi su odlučno prevarili autsajdere po pitanju njihovih uverenja i doktrina. Ovo objašnjava zbog čega postoji toliko konfliktnih stvari u njihovoj veri. Jezidi imaju tek nekoliko pisama; u Al-Jilwah, Satana uči: “Ja vodim na prav put bez knjige.”
”Melek Ta’us uči “prvo usmenom tradicijom zatim ovom knjigom Jilwe." 5

Narodu Jezida je zabranjeno da izgovore ime “Shaitan.” Oni se obraćaju Satani kao “Melek Ta’us.” Melek znači “Kralj”. Znan je kao Paun Anđeo zbog svoje lepote i ponosa. On je “Ponosni” i “Vladar Zemlje.” On je Bog svetla pre nego tame i uzima udela u sudbini sveta. 4 Jezidi predstavljaju Satanu i sa paunom i zmijom. “Paun predstavlja lepotu obožavanog Boga a zmija predstavlja njegovu mudrost jer on je i divan i mudar.” Njihova sveta relikvija je bakarni barjak, slika pauna. 6

Oni sviraju frulu i daire na njihovim festivalima i plesovima; “obožavanje koje vodi svakoj neumerenosti jeste razvrat i požuda.

”Jalwah i Resh su autentični sveti spisi Jezida. Jezidi ne samo da priznaju gubitak mnogih kopija već takođe i njihove svete knjige već takođe Shaikh Hayder-ovo zapisivanje Knjige Resh. Kasnije nema sumnje da je Resh sveta knjiga izbrisana iz sećanja.” Jezidi zaista izbegavaju pominjanje samo ime ‘Satana’ ili bilo koje njegove osobine; držali su se povučeno vekovima a svoje knjige misterijom. Njima je takođe zabranjeno da se odevaju plavom bojom jer to je sveta boja Satane. 8

Jezidi ponekad koriste ime “Ankar” za Satanu i ime Angar-Manyu za Ahrimana u Zoroastrianizmu. 9 Mishaf (Spis) Resh (Crni) Jezidi smatraju da je Shaikh Hasan al-Basri koji ga je napisao nazvo “Crni” jer reči Satane su prikrivene u njemu. Neki smatraju da je bio Kuran sa rečima za Satanu preliven voskom. Njegove dimenzije su 28 puta 21 cm. i povezana je kožom. Jezidi takođe imaju reputaciju da su adepti u crnoj magiji. 10

_________________________________________________________

IZVORI:

1 The Yezidis, their Life and Beliefs by Sami Said Ahmed 1975

2 Adventures in Arabia: Among the Bedouins, Druses, Whirling Dervishes & Yezidee Devil Worshipers by W.B. Seabrook 1927

3 Yezidism- its Background, Observances and Textual Tradition
by Philip G. Kreyenbroek 1995
4 Ibid.

5 The Yezidis: A Study in Survival by J.S. Guest 1987

6 Peacock Angel by E.S. Drower 1941
7 Ibid

8 The Yezidis, their Life and Beliefs by Sami Said Ahmed 1975
9 Ibid

10 Devil Worship 1919: The Sacred Books and Traditions of the Yezidiz
by Isya Joseph


Nazad na Doktrine Satane

 

© Copyright 2005, 2015, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457