Koreni Satanizma

"“U TAJNOSTI MOGA ZNANJA , NEMA BOGA SEM MENE"
-SATANA

Zbog vekova dezinformacije, laži i sistematskog uklanjanja znanja, malo ljudi ovih dana razume ili zna čak o čemu i šta je “Satanizam” stvarno u pitanju.

Hriščanstvo je godinama imalo slobodu da iznoszi svoje stavke o Satanizmu za kojeg ONI misle da je istina. Da bi se ovo desilo , istina je morala biti uništena. Katolička crkva (originalna hrišćanska crkva, odakle su se razvile sve hrišćanske sekte), gnusno su mučili do smrti i masovno ubijali milione nevinih muškaraca, žena i djece u onom što je poznato kao Inkvizicija". Postojale su toliko gnusne stvari da je zabeleženo gnusno spaljivanje djece manje od 2 godine samo zato što se tvrdilo da je živio u kuči koji su bili protiv crkve.¹

Hrišćani oduvijek žale i rade u vezi sa "svetskim poretkom" u kojem će biti izgubljeni svi identiteti, kultura, lična privreda i slobode, a čovečanstvo, nakon što bude sistematski bar- kodirano, baciće se u državu jedne svetske države. Ono što slepi vernici ne vide jeste da njihove knjige (Kuran Talmud i Biblija ) podržavaju svaki vid ovog “Jednog Svetskog Poretka”. Sve u Bibliji i Kuranu je ukradeno i iskvareno znanje. Kroz Judaizam i njegovo oruđe poput Hrišćanstva i Islama, sva originalna duhovna učenja (uglavnom koncepti) iz celog sveta, su ukradena, spojena u „jedno“ i iskvarena u jevrejske arhetipove i likove i fiktivna mesta. Ovo je dalo jevrejskom narodu u celini lažnu istoriju, političku moć i „duhovni“ autoritet na koji u stvari nemaju ni pravo.

Biblija je veoma moćno podsvesno oruđe za kontrolu masa. Može se videti da je ovo delo koje su napravili Jevreji, puno beskrajnih kontradikcija i grešaka (naučnih, istorijskih, ...). Biblija je sistematski gurana u umove stanovništva od najranijeg detinjstva. Laž se uvek mora sprovoditi nasuprot istini, koja može da stoji sama za sebe. Pošto su duhovno znanje i okultna moć uklonjeni i zadržani u rukama nekolicine „izabranih“ (Jevreja), neznalačka populacija je bila bespomoćna protiv njih. Jevrejska agenda je da se stvori jedna svetska robovska država sa nekoliko „odabranih“ koji vladaju na vrhu. Počinioci, naravno, krive Satanu kako bi stvorili neophodnu distrakciju i zbunjenost, dok koriste okultnu moć da postignu svoje ciljeve. Jevreji često guraju krivicu za ono što rade njihovim neprijateljima.

Originalne (paganske) religije koje su sada poznate kao “Satanizam” (usput, “Satana” označava “neprijatelja” na hebrejskom - jeziku Jevreja) su zasnovane na onome što je poznato kao “Magnum Opus” ili Veliko Delo. Onaj poznat kao “Satana” je naš Originalni Tvorac Čovječanstva. Ostali , koji su sebe predstavili čovečanstvu kao "pravi bog" su privremeno uspeli da spreče Satanu da završi svoj posao pretvaranja ljudi u Bogove. Ova priča je takođe, u iskvarenoj verziji, prisutna u knjigu Postanja u Bibliji.

Zmija se vidi svuda u antičkim relikvijama i strukturama. Zmija se svrstavala u svim oblastima drevnog sveta. To je bio najsvetiji simbol u svakoj drevnoj civilizaciji. Zmija je sveti simbol Satane.

Zmija predstavlja DNK, životnu snagu i kundalini zmiju . Danas ona je preživjela kao znak Američkog medicinskog udruženja i Veterinarske medicine, gdje je simboličan život i zarastanje. Samo sa dolaskom Judea / Hrišćanstva, ovaj sveti simbol je oskrnavljen i osramočen.

Gotovo svima nama je poznato pojam “pali”. Hrišćansko sveštenstvo obično je koristilo ovu riječ da se odnosi na Satanu i Njegove Demone. Uistinu, “pad” se odnosi na našu ljudsku kundalini zmiju (koja je uvek bila povezana sa našim Stvoriteljem Bogom Satanom i našim ljudskim napretkom), koja je pala. Zbog toga, čovječanstvo u celini je na veoma niskom nivou duhovnog i okultnog razumevanja i znanja , u odnosu na koje bi trebao biti. Neprijateljske zloupotrebe dece i životinja, besmislenih ratova, brutalnosti i beskrajne korupcije su rezultati pale zmije. Biblija je takođe prepuna skrivenih kletvi protiv zmije.

“Drvo života”, ukradeno od drevnih Paganskih religija i našlo se na putu u biblijsku knjigu Postojanja, u mnogim dijelovima drevnog svijeta ovaj znak se videlo u frizima na zidovima drevnih hramova i nekim grobnicama. “Drvo života” je zapravo mapa ljudske duše. Trup je kičma a grane su putevi za chi (bioelektričnost).

Zmija je ono što osnažuje dušu, donoseći svesno stanje super svesnosti poznate kao “samadhi”. “Bog-Sunca” u istini je lopta kondenzovanog chi-ja (bioelektričnosti), koja se vizualizuje i cirkuliše kroz svaku od čakri / kapija (bogova) kako bi osnažila i očistila dušu, koristeći specifične meditacije. Ovo je prva etapa Magnum Opusa.

Ukradeni nalozi u Judeo-Hrišćanskoj Bibliji ljudi koji žive stotinama godina ili više su uzeti iz cilja Magnum Opusa. Ovde se sve takozvane “vještine” vodi ka alhemiji duše. Ovo je najviši i najdublični rad ljudskog uma, postizanje božanstva o čemu je naš Pravi Tvorac Stvoritelj Satana govorio.

Oreol u stvari pretstavlja uzdignutu kundalini zmiju. Hrišćani su ukrali ovaj koncept od prvobitnih religija, kako istočno tako i zapadno. Buda se vidi sa oreolom, kao i mnogi hinduistički bogovi za primer.

Vreme u kome su vladale izvorne religije bilo je poznato kao “Zlatno doba”. Prije oko 10.000 godina, Bogovi su nas ostavili. Ovaj članak ne ide u detalje o tome kako i zašto. Ovo će biti pokriveno posebnim člankom. Bogovi su vanzemaljska rasa bića. U stvari, bilo je nekoliko različitih vanzemaljskih rasa koje su živele ovde na planeti Zemlji i interesovale su se za ljudska bića, bilo kao prijatelji, neprijatelji ili neutralci.

Glavni Bogovi koji su interagovali sa čovječnošću i koji su naši kreatori (kroz genetski inženjering) su rasa bogova poznata kao Nordik. Žive u čitavoj galaksiji u nekoliko različitih solarnih sistema. Oni su visoko razvijeni u znanju, inteligenciji i duhu. Neki su korisni ljudima kao što su Satana i Njegovi Bogovi koji su označeni kao “Demoni”. Neki su neutralni, a drugi su tu i rade na našem uništenju. Postojao je rat oko čovečanstva u kojem su Satana i Njegovi Demoni želeli da nam daju znanje da se podignemo na duhovno i fizičko Savršenstvo, a neprijatelji koji su želili da nas duhovno ne upoznaju sa savršenstvom , da bi našu životnu snagu (duše) koristili kao slobodan izvor ili snabdevanje energijom , su bili protiv ovog napretka čovječanstva. U mnogim spisima duhovne ili okultne prirode, termin “Bog” ili “Bogovi” takođe se koristi da opiše sedam čakri. Zbog vekova progona onih koji su imali duhovno znanje, postoje doktrine koje su sadržale mnoge alegorije i kodne reči. Broj “sedam” se beskrajno ponavlja u Judeo / Hrišćanskoj Bibliji. Ovo je korupcija sedam čakri duše.

Prvobitni krst je bio jednako naoružan, kao što se vidi u mnogim od Demonskim Sigilima, sa tačkama (reprezentativnim čakrama) koje su iskočile kao na slici poviš. Drugi poznati primeri su Nacistički željezni krst i Bikerski krst. Uistinu, ovo je oblik ljudske duše i predstavlja četiri elementa (vatra, zemlja, vazduh i vodu) od čijih je ljudska duša sastavljena.
Alegorija broja četiri je ukradena i korumpirana u Judeo / Hrišćanskoj Bibliji, kao i sa sedmim brojem ovaj broj je korumpiran, najočigledniji primer te korupcije jeste kaod četiri jevanđelja.

Tarot, koji potiče iz Egipta i zasnovan je na sazvežđu (Egipat je bio centar Duhovne alhemije) evoluirao je u špil karata, od kojih su savremene karte igrale nakon odbacivanja truda i napora starih egipčana u savršeavanju Tarota. Tarot ima skrivenu poruku i uputstva za izvođenje Magnum Opusa. Iz Tarot-a, jevrejski izmišljen “Torah” je ukraden, sa originalnim učenjem Tarota koji je izmjenjen i koji se temeljito bazira oštećenje čovečanstva. Jevrejska “Tora” poznata je i kao “Pet knjiga Mojsija” (još jedan fiktivni Jevrejin karakter baziran na Sargonu i Thutmose) ili “Pentekuzu”. Pet knjiga je bilo izloženo petorici od Tarota: šipke / štapići (element vatre), pentakli / kovani novac (element zemlje), čašice (element vode) i mačevi (element vazduha) , uz adut koji je eter ili kvantitet. Svih pet elemenata čine suštinu ljudske duše (peti element quintessence drži četiri zajedno) i zaposlen je u radu Magnum Opusa.

Svaki od jevrejskih likova i arhetipova u Bibliji su izvađeni i ukradeni od Paganskih Bogova i štovanja. “Isus” NIJE stvarno biće, već KONCEPT. Za one prevarene hrišćane koji veruju da su iskusili “Isusa” u stvarnosti, oni komuniciraju sa neobičnim vanzemaljskim bićima. Aleister Crowley je u stanju transa prikupio sliku o onome što je poznato kao “Jehova” (korumpiranost “YHVH” još jedan primjer korumpiranosti četiri četvrtine elemenata, čineći “ime” izgovarajućim) i uslikao sivo biče koje danas ima izgled sličan vanzemaljcima. U to doba, znanje ET-a nije bilo rasprostranjeno i fotografije od njih nisu postojale. Za ova ista bića se kaže da su se dogovorili sa Vatikanom da duše zamene za bogatstvo i moć koja će biti u rukama nekolicine. Da bi se postigao ovaj cilj, moralo se ukloniti sva duhovna i okultna znanja. Nijedna prevara ne može uspjeti ako žrtva ima znanje. Da bi bio efikasno viktimizovan, ne sme se znati ništa. Satan je donositelj znanja i prosvetljenja. On nema šta da sakrije.

Vratimo se nazad Nazarinu (Isusu lažnom) , on je kao što svi znate razapet. Istinski ovo niko nije znao sve do 9 stolječa a ovo je također “rip-off” četiri četvrtine elemenata. 33 godine, koje je Isus navodno živeo, u stvari pretstavljaju 33 pršljena ljudske kičme uz koje se kundalini energija uzdiže. Raspeće je takođe jedna od ukradenih alegorija, mučenje, smrt, i vaskrsenje. Poreklo ovoga je egipatski Feniks (vaskrsao, novorođen iz pepela). Egipatski Bog Set, koji je bio razapet na Furki, i priča o Isisu i Osirisu su takođe povezani s ovim. Zapamtite, sve ovo su samo duhovne alegorije.

Jevrejska “Devica Marija” je ukradena i preobražena od Božice Aštarot. Arhanđel Mihajlo je ukradena i izopačena verzija Marduka. Arhanđel Gabrijel je ukradena i izopačena verzija Thota, Rafael Azazela a Uriel Baalzebuba. Ova 4 arhanđela su opet još jedan rip-off broja četiri.

Za više informacija, imate još linkova na dnu teksta.

Ljudska seksualnost je uvek bila strogo regulisana i mrštena od strane hrišćanske crkve. To je zato što su seksualnost i orgazam kao životna sila od suštinskog značaja za duhovni napredak i podizanje kundalini zmije. Pošto crkva nije mogla da nadgleda seksualnu aktivnost, oni su sprovodili doktrinu ekstremnog terora i straha. Narod, lišen svakog znanja i duhovne moći (neznanje=strah) postao je žrtva laži. „Pakao“ je izašao na scenu. Reč „Hell“ (pakao na engleskom) je ukradena iz nordijske reči „Hel“ koja predstavlja nordijski podzemni svet. U stvari, „raj“ i „pakao“ su šifre za osnovnu i krunsku čakru. Crkva je pokušala da zameni sve duhovne asocijacije lažima, kao i sa svim značajnim brojevima koji se odnose na ljudsku dušu, kao što je 144.000, što je broj nadija u ljudskom telu za kanalisanje životne sile. Na zapadu, broj dva postao je sinonim za Satanu. Druga čakra je seksualne prirode i kontroliše ljudsku seksualnost, tako da je, naravno, svako povezivanje sa brojem dva bilo zlo. Blokada u drugoj čakri drži pojedinca u potpunom duhovnom ropstvu jer životna sila ostaje potpuno uspavana u prvoj čakri.

Sa strahom, ljudska verovanja i misli se mogu lako kontrolisati. Čovečanstvo je navedeno da veruje da neki sveprisutni i „svemoćni“ jevrejski „bog“ može znati svaku njihovu malu misao i delo. Kroz strah, ljudi su počeli da se plaše sopstvene prirode. Sedam sakramenata je još jedan krad broja sedam; sedam čakri. Hrišćanska crkva je nametnula strogu kontrolu nad svakom fazom života pojedinca. Najviše kontrole vršeno je kroz takozvanu „ispovest“. Kroz ispovest, crkva je imala još veću kontrolu, onu da zna najdublje tajne uplašenog stanovništva. Ovo je omogućilo vladajućem sveštenstvu da ima vlast nad kraljevima, kraljicama i drugim hrišćanskim monarhijama.

Satana nam je objasnio da je mnogo starih tekstova iskvareno. Istražujući poreklo različitih mitova i religija, nalazimo da se mnogi autori ne slažu, kako verski tako i svetovno. To je zbog sistematskog uništavanja i uklanjanja drevnog znanja od strane hrišćanske crkve. Da stvar bude još gora, mnogi preostali originalni dokumenti koji su izbegli uništenje su izmenjeni i iskvareni.

Bogovi su nam ostavili istinu, uklesanu u kamenu, pored toga što direktno rade sa nama. Piramide (piramide su u obliku čakri) idalje stoje. Ovi spomenici govore sami za sebe. Napravljeni su u skladu sa kretanjem zvezda i služe kao kalendar za početak najvažnijeg rada Magnum Opusa. Magnum Opus obično počinje u proleće, kada Sunce ulazi u znak Ovna, koji je poznat kao „prolećna ravnodnevica“. Tačno vreme za početak ovog dela je u 3 sata ujutro, što je sat satane. Ovo je pravi čas. Izmišljeni Hrist je navodno poginuo u 3 posle podne. Ovo 3 je još jedno izvrtanje od strane Jevreja.

“Rogati Bog” potiče iz Sumerije. Sumerajski Bogovi su nosili headgearove [Kacige/Krune] sa Rogovima. Ovo predvodi Judeo / Hrišćanstvo hiljadama godina. Paganske religije bile su poznate po svom obožavanju Rogatog Boga. Pojavom Hriščanstva , ovo obožavanje se pokušalo ugasiti na mnogim načinima , ali nekako uspjevalo je da preživi nakon čega su ga na kraju Hriščani etiketirali kao zlo , tako je Rogati Bog bio obasjan lažnim i fiktivnim pričama kojeg su ga okaraktezivali kao Boga Zla.
Rogati Bog je simbol za chi , Bioelektricitet. Ovo je bilo pokriveno Merkurom koji je ubrzavajuči se nije fiksirao kroz Magnum Opus. Glif za planetu Merkur ima rogove..

Rezbarije i hijeroglifi na zidovima Hrama i piramidama i dalje ostaje kod nas danas, kao dokaz istine za one koji imaju dovoljno okultnog znanja da ih tumače. Zbog toga su Bogovi ovo otisnuli u kamen kako ne bi moglo biti spaljeno niti uništeno. Satanizam se zasniva na Magnum Opusu. Svi Satanički simboli, naglasci za Okultno znanje; sve ovo predstavlja postignuće božanstva.

Kliknite na linkove ispod da biste pročitali detaljnije o ovoj temi:

Satanizam i Daleki Istok

Hram Solomona

Duhovna Alhemija i Biblija

Drevni Paganski Tekstovi; zamenjeni sa odvratnom jevrejskom prljavštinom

Istorija Bafometa

Drevni Egipat

Zmija

Koza


Izvori:

¹ Cassel Dictionary of Witchcraft by David Pickering, article on "Germany", page 108

The Lost Book of Enki; Memiores of an Extra-Terrestrial God by Zecharia Sitchin

Satan Wants You by Arthur Lyons, pp 24-26

The Biography of Satan by Kersey Graves, pp 146- 147

The People of the Sea- The Search for the Philistines by Trude and Moshe Dothan, pp 185- 186

Drugi deo

Treći deo

Nazad na prethodnu stranicu