Pomoć od Demona


Kada je pojedinac novi posvećenik u Satanizmu, Demoni će obično ponuditi svoju pomoć. Cilj Satanizma je napredak ljudske duše i korištenje darova Satane: znanje i mudrost da kontroliramo i utječemo na svoje živote. Sve kategorije ispod su područja gdje čovjek može pomoći sebi kada se steče dovoljno znanja i osobne moći. Meditacije Moći

Demoni su uvijek slobodni za duhovno vođstvo.


OVISNOST O ALKOHOLU/DROGAMA
Buer


ŽIVOTINJE
Životinje i djeca su svetinja Satani i njegovim Demonima. Životinjama se uvijek treba dati propisna njega i poštovanje. O familijarima
Caim [Komunikacija]
Hagenti [tj. Bastet] [Mačke]
Nebiros
Volac [Gmizavci]


ASTRALNA PROJEKCIJA/PUTOVANJA [pomažu]
O Astralnoj Projekciji
Asmodeus
Sargatanas
Baal [Beelzebub]
Balam
Bathin [tj. Nephthys] [Vodi te gdje želiš ići]
Gaap


ODGOVARA NA PITANJA
Astaroth
Asmodeus
Aini
Gusion
Marchosias
Orobas
Ose
Phoenix
Purson
Vassago


BIZNIS/POMOĆ SA POSLOM
Belial [Unapređenja]
Lilith [Pomoć za Žene] *Lilith se pojavljuje kome želi i ona se ne priziva.
Eligor [tj. Abigor] [Poslovni i financijski uspjesi]
Gusion [Unapređenja]
Paimon [Unapređenja]
Volac [Pronalazi pojedincu dobar posao]
Vapula [Pomaže u manualnim profesijama]


KARIZMA, DOSJETLJIVOST, HUMOR
Aini
Balam
Foras
Ipos [tj. Anubis]
Zagan [tj. Dagon]


ASTRALNI VID
Astaroth
Asmodeus


SUDSKI PROCESI
Eligor [tj. Abigor]

ODLUKE (Pomaže u odlučivanju teških odluka)
Baal [Beelzebub]
Botis
Bune


DIVINACIJA (Uči)


PRORICANJE BUDUĆNOSTI
Astaroth
Eligor [tj. Abigor]
Amon
Balam
Barbatos
Baal Berith
Flauros
Gusion
Ipos [tj. Anubis]
Orobas
Purson
Vassago
Vine
Vual


PRIJATELJSTVA
Astaroth [Održavanje]
Amon
Barbatos
Botis
Gusion
Ipos [tj. Anubis]
Volac


ČUVARI VAŽNIH STVARI
Asmodeus


ZDRAVLJE/IZLJEČIVANJE
Buer
Marbas
Valefor


HERBALIZAM
O Biljkama
Bathin [tj. Nephthys]
Bifrons
Decarabia
Foras
Morax [za magiju]
Stomas


ČAST/STATUS/PROMOCIJE
Astaroth
Belial
Baal Berith
Forneus
Gusion
Orobas
Paimon


INTELEKT/MUDROST/ZNANJE
Astaroth
Aini
Baal [Beelzebub]
Balam
Bim
Crocell
Glasya-Labolas
Hagenti [tj. Bastet]
Marbas
Marbas
Vapula
Zagan [tj. Dagon]


LEGALNI PROBLEMI/SUDSKI PROSECI:
Eligor [tj. Abigor]


LLJUBAV
Sargatanas [Daje vještinu vođenja ljubavi]
Asmodeus [Raskida ljubavne veze/brakove]
Amon
Beleth [Radi dobro u donošenju ljubavi ženi]
Dantalian
Eligor [tj. Abigor]
Furfur
Gaap [Uzrokuje ljubav i mržnju]
Gomory [Donosi ljubav muškarcu]
Lerajie [Raskida ljubavne veze/brakove, miče konkurenciju]
Raum [Podržava ljubav i strast]
Saleos [Potiče vjernost]
Sytry
Vual
Zepar


VOJSKE
Eligor [tj. Abigor]
Abaddon
Agaliarept
Cimeries [Patron]
Mulciber
Sabnack [Štiti vojnike i njihve tabore]
Vepar [Marinci]


NOVAC
Meditacija Materijalnog Bogatstva
Lucifuge Rofocal
Andromalius [Pronalazi ga]
Amy [Pokazuje put do slave i dobra]
Belphagor
Bune
Mammon
Raum


GLAZBENICI
Amdusias
Azazel


NEKROMANCIJA (rad sa mrtvima)
O Nekromansiji
Bifrons
Bune
Gamygen [Daje izvješće o onima koji su u Paklu]
Murmur
Nebiros


SRETNI BROJEVI
Volac


PROŠLOST, SADAŠNJOST (Raspoznaje)
Amon
Balam
Barbatos
Baal Berith
Botis
Flauros
Gaap
Glasya-Labolas
Gomory
Gusion
Ipos [tj. Anubis]
Orobas
Purson
Vassago
Vine
Vual


POEZIJA
Phoenix


POLICIJA [pomaže u problemima s policijom]
Abigor [tj. Eligor]


ČAROBNJACI/MAGOVI [Pomažu u magiji]
O Magiji
Agares [Uništava duše poslane od neprijatelja]
Bifrons [Radi sa mrtvima da pomognu u magiji]
Flauros [Štiti od duša poslanih od neprijatelja]
Gaap [Uči kako posvetiti stvari]
Malphas
Morax [Uči magijsku upotrebu kamenja i biljaka]
Orobas [Štiti od duša poslanih od neprijatelja]
Seere
Valefor [Pomaže u magijskom izlječenju]
Vine [Odličan u mnogim područjima za maga/čarobnjaka]
Volac [Daje zmije]


KAMENJE [Magijska upotreba, karakteristike i moći]
Bathin [tj. Nephthys]
Bifrons
Foras
Morax
Nebiros
Stomas


ZA STUDENTE/UČENIKE - POMOĆ ZA ŠKOLU: LISTA PREDMETA


SNAGA/HRABROST
Botis
Cimeries
Ipos [tj. Anubis]
Marchosias [Pomaže u borbama]


ŽENSKA PRAVA/PROBLEMI
Lilit [Pomoć za žene] *Lilit se pojavljuje kome želi i ona se ne priziva.
Marchosias
Morax


PISANJA
Phoenix

 

BOGOVI   A - B

BOGOVI   C - F

BOGOVI   N - R

BOGOVI   S - Z

VISOKO-RANGIRANI BOGOVI I OKRUNJENI PRINČEVI PAKLA


Nazad na Demoni - Bogovi Pakla

 

© Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457