**Posebne zahvale Azazelu
na pomoći u reviziji ovih meditacija

AŽURIRANJE
19. Kolovoza. 2018

INDEKS MEDITACIJA


Početno


Posredno


Napredno


Informacije


VAŽNE INFORMACIJE ZA SVE NOVE ČITATELJE - MOLIMO PROČITAJTE

Vježbe disanja za Sataniste

Zatvaranje svojih Čakri

Ispravno Poravnavanje Čakri 

Usmjeravanje Energije

Meditacija na Energiju

EZ Vrtnja Čakri

Meditacija na Plamen

Puna Meditacija Čakri

Važna Informacija Za Nove Ljude

NAJVAŽNIJA TEMELJNA MEDITACIJA

Kako Očistiti Svoju Auru

Kako Ući u Duboki Trans

Kako Koristiti Satanističku Brojanicu

Meditacija za Regresiju Prošlih Života

Meditacija za Zaštitu

Otvaranje Svojih Slušnih Psihičkih točki 

Otvaranje Čakri

Otvaranje Svojih Vidnih Psihičkih Točki

Fizička Joga

Vraćanje kletvi 1. dio -  Dodano 29. Kolovoza 2018

Vraćanje kletvi 2. dio -  Dodano 29. Kolovoza 2018

Satanistička Meditacija Praznine 

Meditacija Zvuka


Meditacija Uspona Energije

Aura i Kako ju Koristiti

Meditacija za Osnaživanje Aure

Meditacija Kugle Svjetla 

Predivna Meditacija od Satane

Meditacija Plave Svjetlosti

Udisanje Čakri

Cirkuliranje Energije

Meditacija Boja

Meditacija na Zvuk Čakri

Meditacija Kralja & Kraljice 

Meditacija na Satanu

Meditacija za Astralnu Projekciju

Spajanje Svijesti

Nekronomične meditacije 

Otvaranje Kuli Stražarnica

Otvaranje Blokiranih Čakri

Meditacija Pinealne Žlijezde 

Pripremne Meditacije za Prizivanje Elemenata

Čitanje Misli

Raum Meditacija

Meditacija Runi

Izlučivanje Ektoplazme

Satanistička Telepatska Komunikacija

Satanini Magični Kvadrati

Meditacija Pojedine Zmije

Zvijezda Astaroth /Mer Ka Ba Meditacija

Meditacija Zmije Blizanaca


Napredno Okretanje Čakri

Uvlačenje Energije

Oslobađanje Duše

Kako Odvojiti Neželjene Ljude/Energije sa Svoje Aure

Riječi Moći: Oslobađanje Duše

Uvlačenje Elemenata

Uvlačenje Zraka

Uvlačenje Zemlje

Uvlačenje Vatre

Uvlačenje Kvintesencije

Uvlačenje Vode

Meditacija na Duhu

Meditacija za Stvaranje Topline

Pirokineza

Satanističko Liječenje

Telekineza

Prilagođavanje Čakri Kroz Vibraciju

Koncentriranje Elemenata

Izdisanje Elemenata

Rotiranje Elemenata

Cirkuliranje Elemenata

Razdvajanje Duše

Treće Oko, Meditacija Disanja Pineala 

Magnum Opus


Diagrami Čakri

Ljudska Duša

Krila Duše

Čakre

Osnovni Program Meditacije

AUM

Štititi Sebe

Većina Vježbi Nije Samo Jednokratni Uspjeh

Prevladanje Prepreka

Uzvraćanje Natrag

Moć

Više Informacija o Uvlačenju Elemenata

Priprema Uma za Meditaciju

Posebne Meditacije: Korištenje Svojih Moći

Napredna Satanistička Magija

Moć Pjevanja

O Trećem Oku

Sati Čakre

Hipnoza

Bandhe

Moždani Valovi