Astartina Istočnjačka Poveznica


Kanaancima je bila poznata kao Astarte; Sumeranima je bila poznata kao Inanna; Babiloncima je bila poznata kao Ishtar, a Asircima i Akađanima bila je poznata kao Ashtart, Ashtoreth, Asherah i Astoreth. Egipćanima je bila poznata kao Izida, Ašet i Aset, a Feničanima kao Tanit-Aštart i Aštarot. "Ashta" i varijacije njezina imena na sanskrtu [jednom od najstarijih jezika] znači "osam". Jnana Yoga [Inanna] je "Put znanja".

Broj 8, kada se okrene na stranu je simbol vječnosti, i besmrtnosti.

Većina nas koji smo upoznati s jogom čuli smo za 'osmerostruki' put. Nažalost, mnogo toga je zagađeno kršćanskom i muslimanskom bolešću, nakon uništenja izvornih doktrina. Osmerostruki put nema nikakve veze s osobnim ponašanjem ili 'moralom'.

"Dopuštam svakome da slijedi naredbe vlastite prirode, ali onaj tko mi se suprotstavi gorko će požaliti."
- Satana, iz Al Jilwah

Istina, Osmerostruki put je poštivanje i prakticiranje sljedećeg, što uvelike pojačava moći uma i duše:

1. Asane - Fizički položaji tijela kao što su u Hatha Jogi, Kundalini Jogi, Pet Tibetanaca i Tai Chi. Čovjek mora raditi na sebi i jačati se kroz nježno istezanje i manipulaciju kralježnicom kako bi se olakšalo sigurno uzdizanje zmije. Fizičko tijelo mora biti slobodno i fleksibilno, inače energija može ostati zarobljena. Kada netko dosljedno izvodi meditacije snage, podiže se ekstremna količina energije koja mora biti pravilno usmjerena i iznad svega slobodna.

2. Pranayama - Vježbe Disanja

3. Dhyana - Meditacija

4. Mantra - Vibracija riječi moći za postizanje određenih ciljeva i/ili osobnih moći

5. Yantra - Meditacija na sigile i određene simbole [koristi se zajedno s vibracijom mantre za maksimalnu učinkovitost]

6. Mudras - Određeni ideali kao što su položaji ruku koji aktiviraju vril [chi/witchpower]

7. Bandhas - Energetske brave koje stimuliraju i usmjeravaju zmiju

8. Maithuna - Seksualna aktivnost, bilo s partnerom/partnerima ili sami. Orgazam je vrlo potreban i za aktiviranje i za pojačavanje životne snage. To je razlog zašto kršćanska crkva i muslimanski program, u pokušaju da uklone svo duhovno znanje i moć, uvijek osuđuju i postavljaju ograničenja na seksualnu aktivnost.


Prakticiranjem svega navedenog, osoba će uvelike poboljšati i pojačati svoje moći i skratiti vrijeme u postizanju božanstva.

Više informacija o Astartinoj Osmokrakoj Zvijezdi, također poznatoj kao 'Pečat Zvijeri''

 

NATRAG NA GLAVNU STRANICU NAPREDNI SATANIZAM

 

© Copyright 2009, 2013, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457